Schrijven naar, of praten met de gemeenteraad?

In de volgende videoanimaties wordt uitgelegd hoe inwoners de raadsleden kunnen bereiken.

Contact met de raad

Contact met de raad, fracties en/of raadsleden of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, etc.?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de griffie.

Contactgegevens griffie