Standplaatsvergunning aanvragen

Wil je diensten, goederen of etenswaren verkopen of aanbieden vanuit bijvoorbeeld een kraam, wagen, stalletje of een tafel, dan heb je daarvoor een standplaatsvergunning nodig. Je vraagt daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. Je mag dan met je kraam op een openbare plek in open lucht staan.

Ook als je gebruik maakt van particuliere grond, dan moet je een vergunning aanvragen. 
Let er dan op, dat je vooraf wel (schriftelijke) toestemming hebt van de grondeigenaar.

Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • een vaste plaats op een (jaar)markt (Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en onder g);
  • een vaste plaats op een evenement (Apv, art. 2:24).

Weigeren van een vergunning

De gemeente kan weigeren een vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van een bestemmingsplan

Houdt er rekening mee, dat je ook moet voldoen aan eisen uit andere wetten. Denk hierbij aan regels over bijvoorbeeld hinder, overlast en hygiëne. 

De standplaats kan alleen gedurende een bepaald periode afgegeven worden.
Let op: vraag de vergunning minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning nodig is aan. 

Het is altijd mogelijk om eerst te informeren of het zin heeft om een standplaats aan te vragen, mede gelet op de gewenste locatie en al aanwezige standplaatsen.

Standplaatsvergunning aanvragen

Je kunt de standplaatsvergunning digitaal aanvragen.

DigiDAanvraag standplaatsvergunning

Als het digitaal écht niet mogelijk is, dan kun je een aanvraagformulier aanvragen via info@weststellingwerf.nl.

Wat kost het?

Losse standplaats

€ 303,47 per jaar

Standplaats markt

Een standplaatsvergunning op de markt kost € 303,47.

Marktgelden per dag: € 1,36 per strekkende meter frontbreedte, met een minimum van € 6,55.

Tevens kunnen we je stroom- en waterkosten in rekening brengen; afhankelijk van de afname.