Stemmen met een Europese nationaliteit

Als je in Nederland woont, geen Nederlander bent en de nationaliteit hebt van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag je zelf bepalen in welk EU-land je stemt voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Je mag stemmen in Nederland (het EU-land waar je woont) of in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt.

Als je ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement, moet je je hiervoor registreren bij jouw gemeente. 

Tot 23 april kon je registreren bij de gemeente. Heb je dat gedaan, of in het verleden eerder al, dan ben je geregistreerd als stemgerechtigde in Nederland. Je krijgt vanzelf een stempas.

Heb je niet geregistreerd om in Nederland te stemmen? Dan kan je alleen in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt stemmen.

Meer informatie

Wilt je meer informatie over:

  • stemmen als EU-burger in het land van afkomst
  • stemmen vanuit het buitenland
  • stemmen in een EU-land waar je woont 

Kijk dan op de webpagina Europese verkiezingen 2024: Alles wat je moet weten (europa.eu).

Vragen?

Stuur een mail naar verkiezingen@weststellingwerf.nl of bel ons via 140561.