De stemmen worden woensdagavond 22 november geteld op de stembureaus. Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezingen op gemeenteniveau vast op donderdag 23 november.

De stemmen worden woensdagavond vanaf 21.00 uur geteld op de stembureaus. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. Je mag het tellen niet verstoren. 

Gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau (GSB) stelt de uitkomst van de verkiezingen op gemeenteniveau vast. De zitting is op donderdag 23 november 2023 vanaf 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 22 november. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van de verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd.

Vragen?

Stuur een mail naar verkiezingen@weststellingwerf.nl of bel ons via 140561.