Om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen wordt het aantal elektriciteitshuisjes (Trafo’s) in de gemeente uitgebreid. Dat betekent dat er straks meer van deze elektriciteitshuisjes te zien zijn. Op deze pagina lees je de actuele stand van zaken over de verkoop van grond voor deze elektriciteitshuisjes.

Verdubbeling van het aantal huisjes

Netbeheerder Liander heeft een enorme uitdaging om het laagspanningsnet te verzwaren. Dit is nodig zodat huishoudens en kleine ondernemingen kunnen uitbreiden en verduurzamen. Denk hierbij aan laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen, het plaatsen van zonnepanelen of het realiseren van een warmtepomp. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt het aantal elektriciteitshuisjes in de komende jaren bijna verdubbeld.

Nette afwerking of groene afscherming

De locatie van een elektriciteitshuisje hangt af van de lokale ondergrondse netstructuur. Schuiven op de plek waar het huisje komt lukt daarom bijna niet. Meestal is dat maximaal 25m1 vanaf de ideale plek. Dit betekent dat het soms niet anders kan dat een huisje dichtbij een woning wordt geplaatst. Met de afwerking van het huisje (kleur, deur, roosters) of met kunst zorgen we dat de impact op de omgeving van het elektriciteitshuisje minimaal is. In sommige situaties worden de huisjes zelfs afgeschermd met groen.

De gemeente toetst zorgvuldig

De gemeente bezit een beperkt hoeveelheid openbare grond en de ideale situatie is niet altijd haalbaar. De door Liander voorgestelde locatie(s) worden door de gemeente getoetst. Dit houdt in dat de gemeente kijkt naar het maatschappelijk belang voor de buurt, rekening houdt met het uitzicht voor omwonende, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en bestaande bomen. Het plaatsen van huisjes is vergunningsvrij. Dit betekent dat omwonenden niet in bezwaar kunnen gaan tegen de plaatsing van trafo’s. Wel kunt u bezwaar maken tegen de verkoop van de grond als u zelf in het verleden interesse heeft gehad in de koop van de grond. Of als er vanuit bestaande maatschappelijke plannen andere ideeën zijn voor de grond.    

Liander is verantwoordelijk

Liander is als netbeheerder uiteindelijk verantwoordelijk voor het plaatsen en beheren van elektriciteitshuisjes. Vanuit Liander gelden er een aantal technische- en veiligheidsregels voor het plaatsen. Dit heeft vooral te maken met de locatie van de ondergrondse kabels en de afstand tot de aansluitingen die door het transformatorhuisje gevoed gaan worden. Liander informeert omwonenden vooraf met een brief. Meer informatie over het plaatsen van elektriciteitshuisjes vind je op de website van Liander.

Glazvezel

Ook voor het uitrollen van glasvezel worden door bedrijven huisjes geplaatst op gekochte grond van de gemeente. Voor deze huisjes gelden dezelfde regels als voor de transformatorstations. Ook hier toetst de gemeente zorgvuldig.

Elektriciteitshuisjes Liander / Glasvezel huisjes

Zie onderstaande tabel voor een actueel overzicht van aangevraagde locaties voor het plaatsen van (elektriciteit)huisjes in de gemeente Weststellingwerf.

LocatieOppervlaktePublicatiedatum
Groenstrook naast de speeltuin aan het Stienpad in Oosterstreek34m228-11-2023

Bezwaar maken

Wil je bezwaar maken tegen de verkoop van de grond, geef dit dan aan binnen drie weken na publicatie van dit bericht bij de gemeente Weststellingwerf via een email of een brief.

Wij gaan dan graag in gesprek om te kijken of we gezamenlijk aanpassingen of alternatieve locaties in de buurt kunnen vinden. Hierbij is wel het uitgangspunt dat aanpassingen of alternatieven geen bezwaren opleveren van andere burgers of organisaties.

Vervaltermijn

Als er binnen drie weken na het publiceren van dit bericht geen bezwaren zijn binnengekomen dan gaat de gemeente over tot de verkoop van de gronden. De termijn van drie weken is een vervaltermijn.