Transport gevaarlijke stoffen

Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen. 

Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kun je krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.

Als je binnen de gemeente van de verplichte route wilt afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen, dan moet je een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van dit product kun je vinden in de legesverordening. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij jouw aanvraag de volgende informatie:

  • de stoffen die je wilt vervoeren en in welke hoeveelheden;
  • de laad- of losplaats in de gemeente;
  • de gewenste route;
  • het tijdstip van vervoer;
  • de naam van jouw bedrijf;
  • goedkeuring van het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • jouw vergunning en chauffeursdiploma voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.