Wat leuk dat je in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat je daar kunt aantonen dat je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doe je met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kun je aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • Als je in Nederland woont, vraag je de verklaring aan bij de gemeente.
  • Als je als Nederland in het buitenland woont, vraag je bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Woon je niet in Nederland en heb je nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar je gaat trouwen.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs van jou en jouw partner.

De gemeente kan vragen om de volgende documenten van jou en jouw partner:

  • Een recent afschrift van de geboorteakte.
  • Als je eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte.
  • Als jij of je partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop jouw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet je de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet je buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.