U kunt een uitkering krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF).

Hoe werkt het?

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

 • U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.
 • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
 • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
 • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
 • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.938 bruto gemiddeld per jaar.
 • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 25.433 bruto per jaar verdienen. BZF onderzoekt dit.

Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
 • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
 • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
 • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
 • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

Wat moet ik doen?

U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij BZF.

Contactgegevens: Telefoon: 14058 E-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl Site: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

Correspondentieadres: BZF Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Bezoekadres: Ondernemersplein Fan Fryslan (v/h Kamer van Koophandel) Heliconweg 62 8914 AT Leeuwarden Iedere dag (met uitzondering van woensdag) 9.00 uur - 16.00 uur, alleen op afspraak

Dien uw aanvraag in vóórdat u stopt als zelfstandige. Binnen 1½ jaar na uw aanvraag moet u gestopt zijn als zelfstandige.

U ontvangt vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bewijzen van uw arbeidsverleden
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
 • eventueel een echtscheidingsvonnis
 • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
 • berekend vermogen (indien bekend)
 • berekende schuld
 • andere gegevens over uw vermogen

Achtergrond

Nadat BZF uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 13 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 13 weken worden verlengd. Van een eventuele verlenging ontvangt u bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van BZF? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heb je gevonden wat je zocht?