Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland of Weststellingwerf te verbeteren, kunnen t/m donderdag 11 april 2024 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns of uit het LEADER-programma. Met een bijdrage uit een van deze subsidieregelingen maakt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip mogelijk. 

Via Het Iepen Mienskipsfûns stelt de provincie subsidie beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van vijf personen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid, cultuur, natuur of sport. Aan een project kan eenmalig maximaal € 50.000 subsidie worden verleend.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Het gaat daarbij om grotere projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties zelf worden opgezet en uitgevoerd. Een initiatief moet aansluiten bij een van de drie thema’s: nieuwe energie Van en voor de landbouw, Voor elkaar of Voor het landschap. Meer informatie over beide regelingen vind je op www.streekwurk.frl/subsidieregelingen(externe link).

Heb je een goed idee? Dan nodigt de adviescommissie Zuidoost Fryslân je uit om jouw idee kort aan hen te presenteren. Ook kun je in gesprek gaan met de leden van de adviescommissie. Zo kun je jouw idee verbeteren, om vervolgens een subsidieaanvraag bij het Iepen Mienskipfûns of LEADER in te dienen.

Wanneer: dinsdag 12 maart 2024 van 19:00 tot 21:00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Waar: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21 in Ureterp

Aanmelden

Aanmelden kan door uiterlijk vrijdag 8 maart een e-mail te sturen naar zuidoost@fryslan.frl. Ook voor vragen over deze bijeenkomst, het Iepen Mienskipsfûns of LEADER kun je daar terecht. Meld je tijdig aan voor de bijeenkomst, want er is ruimte voor een beperkt aantal initiatiefnemers om hun idee te presenteren.