In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Je kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval jouw:

 • naam; 
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

DigiD linkAanvragen uittreksel persoonsgegevens BRP

eHerkenning linkOndernemer: Aanvraag Uittreksel persoonsgegevens BRP 

Wat kost het?

 • € 8,90

Wat moet ik doen?

De kosten van een digitale aanvraag kun je afrekenen via de internetkassa bij gebruik van je DigiD.

Geef aan waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op je uittreksel moeten staan. Je kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • jezelf;
 • je kind dat bij je woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die je hebt gemachtigd.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor je doet bij de gemeente, geeft je diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom je het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • je handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als je in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan je persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Je kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als je een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kun je dit in meerdere talen krijgen.

Het uittreksel kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier uittreksel BRP.

Afhandelingstermijn

Tijdens openingstijden of twee werkdagen na digitale aanvraag.

Wanneer je een uittreksel met spoed nodig hebt kun je deze aanvragen bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag heb je nodig:

 • jouw DigiD;
 • gegevens voor internetbankieren.

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs;
 • pinpas of contant geld.

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom je het uittreksel nodig hebt.
 • Jouw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt de machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Achtergrond

 • Als je het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijg je het meteen mee. Dit geldt ook als je iemand hiervoor machtigt.
 • Als je het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar je toe.