De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland geven veel geld uit aan inkopen. Feitelijk is inkopen dus een van de fundamentele taken van de gemeente. Daarnaast heeft inkopen ook een grote politiek-bestuurlijke impact, omdat het gaat om het besteden van publieke middelen. Die middelen moeten rechtmatig, doeltreffend en doelmatig worden besteed. Alle reden dus om een heldere uitvoeringsnotitie 'inkoop en aanbesteden' te formuleren en de werkprocessen eenduidig en transparant te organiseren.