Sinds 1 maart 2021 is vrachtverkeer op de Lycklamaweg en een aantal omliggende wegen verboden. Vrachtverkeer met een bestemming in het gebied mocht wel in- en uitrijden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat dit bestemmingsvrachtverkeer niet meer is toegestaan vanaf de aansluiting Stellingenweg/Lycklamaweg tot aan de Stationsweg/Spoorlaan. Dit gaat in vanaf 13 december. 

Ondanks het verbod reed er nog veel vrachtverkeer door de Lycklamaweg. Met deze extra maatregel gelden er geen uitzonderingen meer op het verbod voor vrachtverkeer. Hierdoor wordt de situatie duidelijker. Voor de politie is dit beter te handhaven.

Verkeersveiligheid verbeteren

Het college wil met deze maatregel de Lycklamaweg rustiger maken. En hoopt hiermee de veiligheid van al het verkeer te verbeteren.

Lycklamaweg bereiken

De Lycklamaweg is voor een bestemmingsvrachtverkeer alleen nog te bereiken via de Drafsportlaan. Dit vrachtverkeer mag de Lycklamaweg dan alleen nog uitrijden.