De VKD vormt de koepel van plaatselijke belangenverenigingen(PB) van alle 24 kleine dorpen en vertegenwoordigt de dorpen als het gaat om gemeentebrede ontwikkelingen en belangen. De VKD en gemeente informeren elkaar over actuele ontwikkelingen. Gezamenlijk wordt nagedacht over manieren om betrokkenheid van de dorpen bij gemeentelijke ontwikkelingen te behouden en te vergroten.

De VKD organiseert zeer regelmatig thema-avonden georganiseerd voor haar leden, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties en brengt actuele onderwerpen onder de aandacht. De bijeenkomsten hebben bovnedien een belangrijke functie als platform voor het uitwisselen van ervaringen tussen de plaatselijke belangen.   Het  VKD-bestuur schuift jaarlijks aan bij het college van burgemeester en wethouders, worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan korte lijnen tussen overheid en plaatselijke belangen en reikt ze jaarlijks de Willewarkerspries uit aan een bewoner die zeer veel òf opvallend vrijwilligerswerk verzet.

Contact opnemen met de VKD?

Mail dan naar het secretariaat van de VKD:
info@vkd-weststellingwerf.nl.