Organiseert u een evenement? Dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen vergunning nodig is.

Onder evenementen verstaan we: alle voor publiek toegankelijke activiteiten van vermaak. Denk bijvoorbeeld aan concerten, wedstrijden, circus, feesten en braderieën. Voor een besloten feest op of aan de weg kan een vergunning ook verplicht zijn.

Bij een kleinschalig evenement is geen vergunning nodig.

Hoe werkt het?

Voldoet uw evenement aan de volgende voorwaarden, dan is er sprake van een zogenaamd klein evenement en is geen vergunning vereist. Er is dan sprake van een vergunningsvrij evenement.

 • het aantal aanwezigen is niet meer dan 100 personen;
 • het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 00.00 uur;
 • er wordt geen muziek gespeeld tussen 23.00 en 9:00 uur;
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er worden kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object tot een maximum van 50 m2 per straat;
 • er 1 tent wordt geplaatst die voldoet aan de brandveiligheidseisen (wat onder andere inhoudt dat er niet meer dan 50 personen gelijktijdig in aanwezig zijn. Ook is 1 springkussen toegestaan.

Vergunning

Voldoet het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden, dan is een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan met het onderstaande formulier.

Wij kunnen de vergunning of ontheffing weigeren in het belang van:

 • de openbare orde;
 • de openbare veiligheid;
 • de volksgezondheid;
 • de bescherming van het milieu.

Wat kost het?

Vergunning

 • Aanvraag evenementenvergunning is .
 • Bij advies bij GHOR wordt het tarief verhoogd met .
 • Evenementenvergunning voor één evenement gecombineerd met andere legesplichtige activiteiten is .
 • Evenementenvergunning voor één evenement voor een vereniging of stichting, voor een niet-commerciële activiteit en/of realisering van een ideële doelstelling zonder winstoogmerk, is .
 • Een evenementenvergunning voor één evenement gecombineerd met andere legesplichtige activiteiten bedraagt in zijn totaliteit voor een vereniging of stichting, waarbij blijkens de statuten of handelingen in het maatschappelijk verkeer sprake is van een niet-commerciële activiteit of realisering van een ideële doelstelling zonder winstoogmerk .

Wat moet ik doen?

Soms heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning ruim van tevoren in.

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u het formulier vergunningsplichtige activiteiten invullen en opsturen, of inscannen en mailen naar de gemeente Weststellingwerf.

Meerjarige vergunning Bij een aantal jaarlijks terugkerende reguliere evenementen is het mogelijk om een meerjarige evenementenvergunning aan te vragen.

Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan kan een meerjarige vergunning worden aangevraagd.

 • er geen wijzigingen zijn in de opzet van het evenement;
 • er een onbesproken naleefgedrag is;
 • er geen gegronde klachten zijn;
 • wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dorpsfeest, kermis of rommelmarkt.

Bovenstaande is ter beoordeling aan de burgemeester.

Aanvullende informatie

Evenementen en de Wet natuurbescherming

Voor sommige meerdaagse grote evenementen is een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. De aanvraag hiervoor moet zes maanden van te voren binnen zijn. Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op de website van de Provincie Fryslân

Tapontheffing

Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning (of alcoholvergunning)  alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Geluidsnorm

Over de blootstelling van het publiek aan geluid bestonden nog geen afspraken.
Dat is nu veranderd. Er is een convenant ondertekend door evenementenmakers,
poppodia en de Nationale Hoorstichting. In de onderstaande bijlages vind je meer informatie hierover.