Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Friesland zijn volksvertegenwoordigers die het beleid van de provincie Friesland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie.

Waterschap

Wetterskip Fryslân zorgt voor de waterhuishouding in Friesland. Bijvoorbeeld door het water op peil te houden, ons te beschermen tegen hoog water en ons afvalwater schoon te maken. Hoe het waterschap dat doet, dat bepaal jij! Meer informatie.

Vragen?

Stuur een mail naar verkiezingen@weststellingwerf.nl of bel ons via 140561.