De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Je kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als:

  • jouw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en;
  • je hebt geen ander document om jouw juiste gegevens aan te tonen.

Verschil verklaring onder ede en belofte

De verklaring onder ede leg je af als je gelovig bent. Je eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doe je een belofte. Je eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

Wat moet ik doen?

  • Je neemt contact op met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden.
  • De gemeente onderzoekt eerst of er toch nog een ander document is waaruit jouw gegevens blijken.
  • Als er geen ander document is, kies je of je de verklaring onder ede wilt afleggen of de belofte wilt doen.
  • Je legt de verklaring onder ede af of doet de belofte bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

  • Jouw geldige identiteitsbewijs.
  • Documenten die duidelijk maken om welke gegevens het gaat (als je die hebt).

Achtergrond

Jouw verklaring of belofte wordt direct opgenomen.