Wetterskip Fryslân onderzoekt of de hoogwatersloten in de Groote Veenpolder goed werken. Om te kunnen wonen, werken en leven in het veengebied, wordt het ontwaterd. Hierdoor dalen de bodem en de grondwaterstanden.

Woningen die op houten palen zijn gebouwd, kunnen rotten of uitdrogen als ze niet onder (grond)water staan. Daarom houdt Wetterskip Fryslân de waterpeilen in de sloten langs deze woningen hoog. Dit noemen we hoogwatersloten. Hiermee probeert Wetterskip Fryslân de grondwaterstand te beïnvloeden.

In het voorjaar 2020 heeft Wetterskip Fryslân in samenwerking met bewoners bij een aantal woningen de fundering (houten palen) onderzocht. Het gaat om woningen van gemiddeld rond de 100 jaar oud. Bij een deel van de woningen bleken de funderingspalen aangetast en is funderingsherstel nodig. De funderingen bleken een deel van het jaar droog te vallen waardoor de palen kunnen rotten. Door de droogte van de afgelopen jaren is dit erger geworden. Daarnaast bleken de funderingen aangetast door de palenpest. Dit is een bacterie die de paal ook onder water aantast. Het landelijk Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) begeleidt bewoners bij herstel van hun fundering.

Wil je deelnemen aan het vervolgonderzoek?

Dit najaar wil Wetterskip Fryslân een tweede serie woningen en hoogwatersloten in de Groote Veenpolder onderzoeken. De situatie kan namelijk erg verschillen per woning en ligging. Hiervoor zoeken ze nog enkele deelnemers. Heb je een woning in de Groote veenpolder aan een hoogwatersloot, gebouwd voor 1970 en, voor zover bekend, nog met de oorspronkelijke fundering? Dan kun je voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met:

Marc Nederlof, projectleider Wetterskip Fryslân
Telefoon:  058 –292 222 22 (tijdens kantooruren)
E-mail: mnederlof@wetterskipfryslan.nl

Gemeente Weststellingwerf is nauw betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van het Veenweideprogramma van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in samenwerking met het Rijk, veenweidegemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties. Kijk voor meer informatie over het veenweideprogramma op www.veenweidefryslan.frl/