Warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op gas en je woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat doen we dan met duurzame energie. Zo stoten we minder schadelijke CO2 uit en beperken we verdere klimaatverandering. 

Hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief voor aardgas? Wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen? Gemeente Weststellingwerf heeft een Transitievisie Warmte gemaakt samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland, die antwoord geeft op deze vragen. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij het maken van dit plan en de vervolgstappen.

In dit I-report lees je meer over de Transitievisie Warmte.

Planning

 1. Afgerond: januari 2021

  Start opstellen Transitievisie Warmte.

 2. Afgerond: april en mei 2021

  Online enquête voor inwoners.

 3. Momenteel bezig: Eind 2021

  Vaststelling Transitievisie Warmte door gemeenteraad.

 4. Nog te doen: Voorjaar 2022

  Uitvoeringsplan opstellen.

Contact

Voor overige vragen over de transitievisie warmte kun je contact opnemen met Jitske Tuimaka van de gemeente Weststellingwerf via j.tuimaka@weststellingwerf.nl.

Nieuws warmtetransitie