Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? U hebt dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding.

Hoe werkt het?

U hebt een watervergunning nodig voor activiteiten in het watersysteem. Het gaat hierbij om activiteiten die u onderneemt in, op, boven, over of onder oppervlaktewater (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of een waterkering. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

 • onttrekken van grondwater
 • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater
 • dempen van water (zoals een sloot)
 • infiltreren van water in de bodem
 • aanleg waterberging
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk)

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of u een vergunning moet aanvragen. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Watervergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Daarna doet u het volgende:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.

Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
 • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt

Achtergrond

In de korte procedure beslist de bevoegde instantie binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Beslist de bevoegde instantie niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

In de lange procedure beslist de bevoegde instantie binnen 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.