Werk

Lukt het niet om zelf een plekje op de arbeidsmarkt te vinden? Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Daarom begeleidt het re-integratiebedrijf van de gemeente Weststellingwerf je naar een passende werkplek. We regelen onder andere stages, trainingen en werkervaringsplekken. Ook werken we succesvol samen met lokale ondernemingen, scholen en re-integratiebedrijven. En bieden we maatwerktrajecten op het gebied van sport, voeding en individuele coaching.

“Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst"

Gebiedsteam Weststellingwerf

Het gebiedsteam heeft professionele hulpverleners. Zij bieden je steun op het gebied van jeugd en gezin, zorg en werk en inkomen. Of je nu een kleine of grote vraag hebt, zij staan voor je klaar.

Contact gebiedsteam