Werk

Lukt het niet om zelf een plekje op de arbeidsmarkt te vinden? Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Daarom begeleidt het re-integratiebedrijf van de gemeente Weststellingwerf je naar een passende werkplek. We regelen onder andere stages, trainingen en werkervaringsplekken. Ook werken we succesvol samen met lokale ondernemingen, scholen en re-integratiebedrijven. En bieden we maatwerktrajecten op het gebied van sport, voeding en individuele coaching.