Wanneer een asielzoeker een statushouder wordt, krijgt diegene ook meteen te horen in welke gemeente haar of zijn toekomst ligt. ‘Als die toekomst in Weststellingwerf is, dan zien we die persoon ook als inwoner van onze gemeente’, zegt burgemeester André van de Nadort. ‘Daarom zetten we alles op alles om te zorgen dat elke statushouder zo snel mogelijk een dak boven het hoofd heeft. Dat vraagt op dit moment wel om een flinke portie creativiteit.’

Normaal gesproken krijgt een statushouder als nieuwe inwoner van Weststellingwerf gewoon een huurwoning van een woningstichting toegewezen. Maar het aantal beschikbare woningen is laag. Van de Nadort: ‘We moesten eerder dit jaar al een creatieve oplossing zoeken voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast moet Weststellingwerf nog dit jaar woonruimte regelen voor 34 statushouders. Net als voor de vluchtelingen moeten we ook voor hen op zoek naar nieuwe mogelijkheden.’

Nutsvoorzieningen

De dertig Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang woonden tot nu toe in caravans. Die staan op het terrein van sportcomplex De Steense. Zij vertrekken de komende weken naar verschillende locaties in Wolvega, voordat het te koud wordt. Er komen negen chalets aan de Heerenveenseweg en negen chalets aan de Stellingenweg. Daarnaast is er een plan voor een kleiner onderkomen aan de Paulus Potterstraat. ‘Het lastige is dat je een plek moet hebben waar al nutsvoorzieningen zijn’, legt de burgemeester uit. ‘Als je nu stroom, water en de andere voorzieningen aanvraagt, mag je blij zijn als je eind volgend jaar aan de beurt bent. Daarom zijn alleen plekken waar al nutsvoorzieningen zijn, geschikt. Je kunt je voorstellen dat er niet veel geschikte locaties zijn.’

De gemeente krijgt elk half jaar een bepaald aantal statushouders toegewezen door de landelijke overheid. Volgens de wet moet een gemeente binnen tien weken voor woonruimte voor deze mensen zorgen. Dat is vorig jaar niet gelukt, daarom loopt Weststellingwerf nu achter in het plaatsen van de statushouders. ‘Terwijl we natuurlijk niet willen dat deze nieuwe Weststellingwervers langer dan nodig in een asielzoekerscentrum moeten wonen’, vindt Van de Nadort. ‘Daarover zijn we het als college van burgemeester en wethouders volledig met elkaar eens. Zeker omdat deze mensen niet langer in de asielprocedure zitten. Het is bewezen dat zij goede redenen hadden om te vluchten uit hun land van herkomst. Hun verhaal klopt.’ 

Vindingrijk

Net als voor de Oekraïense vluchtelingen, is de gemeente Weststellingwerf nu op zoek naar geschikte woonruimte voor deze statushouders. ‘En je kunt ook niet alle statushouders direct een bestaande huurwoning toewijzen, omdat er een algemeen tekort aan huurhuizen is.’ In 2015 gebruikte de gemeente Weststellingwerf het leegstaande pand van het voormalige Bornego College in Wolvega als onderkomen voor asielzoekers. ‘Maar nu zijn er geen geschikte leegstaande panden. Daarom moeten we nóg creatiever op zoek naar oplossingen.’

Welke oplossingen dat zullen zijn, is nog niet bekend. Het zou kunnen dat er op meer plaatsen in Weststellingwerf chalets worden geplaatst. Ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden buiten de gebaande paden. Daarnaast zorgt het college van burgemeester en wethouders ook voor meer woningen voor iedereen. ‘Niet alleen omdat je mensen niet jarenlang in chalets wilt laten wonen. Maar ook omdat er in het algemeen een tekort aan huurhuizen is. Dat is in het hele land zo, ook in Weststellingwerf. Er komen sowieso huurwoningen bij in de Lindewijk en er wordt nagedacht over andere plekken. Daarover zijn we met de woningcorporaties in overleg.’