In de wet goed verhuurschap staan regels waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich sinds 1 juli 2023 aan moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Door deze regels zijn huurders beter beschermd.

De regels zijn als volgt:

  • Een verhuurder mag een huurder niet discrimineren bij het toewijzen van een woning
  • Een verhuurder mag een huurder niet intimideren
  • Een verhuurder mag maximaal twee maanden kale huur als borg vragen
  • Een verhuurder mag geen onredelijke servicekosten vragen
  • Een huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd
  • Een verhuurder moet de huurder informeren over de algemene rechten en plichten ten aanzien van de woning
  • Verhuurmakelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten vragen
  • Verhuurt de verhuurder aan een arbeidsmigrant? Dan geldt naast bovenstaande regels dat de verhuurder de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst moet vastleggen. Daarnaast moeten verhuurders informatie geven in de taal van de arbeidsmigrant of een taal die de arbeidsmigrant goed begrijpt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.(externe link)

Melding maken

Via ons meldpunt kunnen huurders en woningzoekenden een melding maken als een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan bovenstaande regels houdt.

Melding maken

Huur je van een woningcorporatie? Meld jouw klacht dan bij de corporatie zelf.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op via info@weststellingwerf.nl of bel naar 140561.