Op 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) in. Hiermee gaan we van traditioneel bouwtoezicht naar het bouwen onder kwaliteitsborging. Een gecertificeerde private kwaliteitsborger moet in opdracht van de bouwende partijen bij de gemeente een verklaring afgeven dat het bouwwerk technisch gezien voldoet aan de gestelde regels.

Wil je na intreding van deze wet gaan bouwen of verbouwen?

Dan moet je de volgende stappen nemen voordat de bouw kan beginnen:

 1. Nog te doen: Stap 1

  Je zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen jouw bouwplannen uit te voeren.
  Of misschien ga je zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat je eerst nagaat of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw bouwplan. Dat kan via de website Omgevingsloket.nl(externe link).

 2. Nog te doen: Stap 2

  Als je een vergunning nodig hebt, moet je aangeven hoe jouw bouwplan eruitziet en waar je het uiteindelijke bouwwerk voor wil gebruiken. De gemeente toetst jouw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.

 3. Nog te doen: Stap 3

  Als jouw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1 dan moet je voor je kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij legt vast wat de risico’s zijn en welke maatregelen je moet nemen om te zorgen dat jouw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. Je kunt een kwaliteitsborger vinden op Omgevingsloket.nl(externe link). Bij gevolgklasse 1 moet je denken aan woningen, verbouw of nieuwbouw en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Of jouw bouwproject onder gevolgklasse 1 valt kun je ook via Omgevingsloket.nl(externe link) nagaan. De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controlemaatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan moet je, jouw architect, adviseur of aannemer via het Omgevingsloket.nl(externe link) een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij de melding geef je ook aan welke kwaliteitsborger je hebt ingehuurd. 

  Let op: de bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor je met de bouw start binnen zijn. Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. 
  Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.

 4. Nog te doen: Stap 4

  Als het bouwproject klaar is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuur je samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt naar de gemeente.

 5. Nog te doen: Stap 5

  Twee weken na deze melding mag je het nieuwe project in gebruik nemen.

Wat is het doel van de WKB?

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit, doordat bouwers zich aan de kwaliteitseisen houden en dit kunnen laten zien.

Geldt de WKB voor alle bouwwerken?

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Wat doet een Kwaliteitsborger?

Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren.
Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt en stelt na afloop van de bouw een verklaring op. Deze verklaring stuur je samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt naar de gemeente.
Twee weken na deze melding mag je het nieuwe project in gebruik nemen.

Waar vind ik een Kwaliteitsborger?

Je kunt een kwaliteitsborger vinden op Omgevingsloket.nl(externe link).

Wat kost een Kwaliteitsborger?

De kosten van een Kwaliteitsborger zijn voor jezelf. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wie je inhuurt.