De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben, maar dat niet willen. Het is wel de bedoeling dat de zorg zoveel als mogelijk vrijwillig gegeven wordt. Alleen als het echt niet anders kan, wordt uitgezocht of verplichte zorg nodig is. Die zorg is thuis of in een zorginstelling.

Maakt u zich zorgen over een persoon?

Heeft die persoon misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig? Geef een melding door aan ons. Dit mag ook anoniem. Melden kan op 2 manieren:

Bel naar 0561 691233 en zeg dat u een Wvggz melding wilt doen. U wordt teruggebeld door een medewerker van de gemeente.

De melding mag ook via de mail naar wvggz@weststellingwerf.nl. Via de mail wordt dan contact met u gezocht door een medewerker van de gemeente.

Twijfelt u maar zijn er wel zorgen?

Bel dan voor advies met het meldpunt Zorgwekkend gedrag van de GGD Fryslân. Telefoonnummer 0800 – 1205. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Crisis of gevaar?

Bel het alarmnummer 112