De wolf is na zo’n 150 jaar terug in Nederland. Na lange tijd van afwezigheid wordt de wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Friesland.

Sommigen juichen dit toe, anderen zijn bezorgd over de mogelijke schade aan landbouwhuisdieren. Friesland behoort tot het oorspronkelijke leefgebied van de wolf en dit leefgebied is volgens de Europese Habitatrichtlijn en Wet natuurbescherming strikt beschermd. De wolf mag dus niet zomaar verjaagd of gedood worden, maar door middel van preventieve maatregelen kan worden voorkomen dat een wolf onbeschermde landbouwhuisdieren doodt.

Op de website van de provincie Fryslân(externe link) staat meer informatie over deze maatregelen, een subsidieregeling en het Interprovinciaal Wolvenplan. Ook vind je hier antwoord op veelgestelde vragen.  

Meld schade door wolven

Vermoedelijke schade door de wolf kun je als dierhouder melden bij BIJ12(externe link) via telefoonnummer 085 – 486 22. Doe dit zo snel mogelijk na de vaststelling en binnen 24 uur. Let op! Verplaats het kadaver niet, dek het goed af en laat het niet nat worden, zodat er goed DNA afgenomen kan worden.