Wolven in Weststellingwerf

De wolf is na zo’n 150 jaar terug in Nederland. Ook in Weststellingwerf wordt de wolf steeds vaker gezien. Sommigen juichen dit toe, anderen zijn bezorgd over de veiligheid en (landbouw)huisdieren. 

Leven met de wolf

Friesland behoort tot het oorspronkelijke leefgebied van de wolf. Dit leefgebied is volgens de Europese Habitatrichtlijn en Wet natuurbescherming strikt beschermd. De wolf mag dus niet zomaar verjaagd of gedood worden. Hoe de provincies in Nederland omgaan met de aanwezigheid van de wolf is omgeschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan.

In Friesland is er een Gebietskommisje Wolf die zich bezighoudt met de preventie van wolvenschade in Friesland.

Heb je een wolf gezien? Meld dit dan bij het Wolvenmeldpunt.

Wat doet de gemeente?

Op het gebied van faunabeheer, schades en de beschermde status van de wolf hebben wij als gemeente geen bevoegdheden. Deze liggen onder meer bij de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese commissie. Dit betekent dat we als gemeente geen maatregelen tegen de wolf kunnen nemen. Wel hebben we regelmatig contact met de provincie om de zorgen die er in de samenleving zijn en de vele aanvallen van de wolf kenbaar te maken. 

Subsidieregeling

Een wolf kan gevaarlijk zijn voor landbouwhuisdieren. Het is daarom belangrijk om ze te beschermen. We adviseren je om preventieve maatregelen, zoals wolfwerende afrastering, te nemen. De provincie stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

We handhaven als gemeente niet op hekken die hoger zijn dan landelijk is toegestaan en die worden gesubsidieerd vanuit de provincie om dieren te beschermen tegen de wolf.

Wolvenconsulent

Er is een wolvenconsulent die dierhouders kosteloos helpt met hun wolfwerende maatregelen zoals plannen opstellen, subsidie aanvragen en afrastering controleren. Je kunt contact opnemen met wolvenconsulent Jaap Mekel via info@mekelogischbeheer.nl

Schade door de wolf melden

Vermoedelijke schade door de wolf kun je als dierhouder (kosteloos) melden bij BIJ12 via telefoonnummer 085 – 486 22. Doe dit zo snel mogelijk na de vaststelling en binnen 24 uur. 

Let op! Verplaats het kadaver niet, dek het goed af en laat het niet nat worden, zodat er goed DNA afgenomen kan worden.

Schadevergoeding

Provincie Fryslân vergoedt schade door de wolven aan hobby- en bedrijfsmatig gehouden vee. De hoogte van dit bedrag hangt af van de taxatiewaarde van jouw dier(en). Ook krijg je eventuele kosten van de veearts en destructie vergoed. 

Klik hier voor meer informatie over schade door de wolf.

Zorgen over eigen veiligheid

Misschien voel je je door de aanwezigheid van de wolf niet meer veilig en durf je niet meer op bepaalde plekken te komen. Het is goed om te weten wat je het beste wel en niet kunt doen als je een wolf tegenkomt. Bekijk hieronder de belangrijkste basisregels.

Belangrijkste basisregels

  • Houd afstand tot de wolf (bij voorkeur 100 meter);
  • Blijf op de toegestane paden en wegen;
  • Komt de wolf te dichtbij, neem langzaam afstand, spreek luid en maak gebaren;
  • Loop de wolf niet achterna;
  • Voer de wolf niet;
  • Houd jouw hond kort aangelijnd, ook in de losloopgebieden.

Een wolf toont van nature weinig interesse in mensen. Zolang je de wolf niet in het nauw drijft, zal hij afstand houden en er vandoor gaan. De wolf ziet de mens niet als prooi.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat de provincie Fryslân doet in de aanpak van de wolf in Friesland? Kijk dan op de website van de provincie Fryslân.