Adresonderzoek

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op jouw adres die er niet meer woont? Vraag dan de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens.

Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken kunnen ook een adresonderzoek aanvragen.

Een adresonderzoek duurt maximaal drie maanden. Je krijgt hierover bericht van de gemeente. De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven of inschrijven op een nieuw adres.

Wat moet ik doen?

Je kunt een 'verzoek tot adresonderzoek' indienen bij de gemeente. 

Wat moet ik meenemen?

 • Jouw geldige identiteitsbewijs.
 • Bewijs dat je eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst).

Weet je om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en/of telefoonnummer van deze persoon door.

Briefadres

Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres ben je toch bereikbaar voor de overheid als je geen woonadres hebt of als je verblijft in een instelling.

Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten iedereen zonder woonadres verplicht inschrijven op een briefadres. Kan iemand zelf niet voor een geschikt briefadres zorgen, dan moet de gemeente dat doen. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn of een andere gemeentelijke locatie. Dit helpt dak- en thuislozen omdat ze een briefadres nodig hebben voor een uitkering, een (sociale) huurwoning en een zorgverzekering.

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat je je post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding.

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft).
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner.
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder.

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar je gaat wonen.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom je een briefadres wilt.
 • Als de gemeente akkoord gaat, krijg je alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.
 • Zorg ervoor dat je je briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.
 • Een aanvraag indienen via het formulier 'Aanvraag briefadres', dit formulier kun je vinden onder het kopje Documenten onderaan deze pagina.

Wat moet ik meenemen?

 • Jouw geldige identiteitsbewijs+
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever+
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.