Je verhuizing moet je doorgeven aan de gemeente waar je gaat wonen. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat je verhuisd bent. De gemeente past binnen vijf werkdagen je adresgegevens aan.

Ben je te laat met je verhuizing doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, je parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Direct regelen

Geef je verhuizing door

Wat kost het?

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die je gemachtigd hebt de verhuizing voor je door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (jouw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die je machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) je geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van jouw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als je bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van jouw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft jouw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef je verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat je bent verhuisd. Als je de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal vier weken voor de datum van verhuizing.

Let op

Als je na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen vijf dagen na verhuizing.

 • Als je later aangifte doet, is de datum waarop je de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als je een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die je doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat je alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente jouw adresgegevens niet aan.

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • Je geeft je verhuizing online door met DigiD. Als je nog geen DigiD hebt, vraag je die aan via DigiD.nl. Je hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • Jouw geldige identiteitsbewijs.

Schriftelijk doorgeven

 • Het verhuisformulier van de gemeente;
 • jouw handtekening op het formulier;
 • een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs.

Samenwonen

Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen, kan er eventueel gevraagd worden om de volgende gegevens in te leveren:

 • kopie van jouw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner;
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Naar het buitenland verhuizen

Verhuis je vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet je dit uiterlijk vijf dagen voor jouw vertrek doorgeven aan de gemeente. Je doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Je leest op deze pagina wat je moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

Heb je gevonden wat je zocht?