Je verhuizing moet je doorgeven aan de gemeente waar je gaat wonen. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat je verhuisd bent. De gemeente past binnen vijf werkdagen je adresgegevens aan. Als je de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal vier weken voor de datum van verhuizing.

Ben je te laat met je verhuizing doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, je parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

DigiD linkGeef je verhuizing door

Verhuis je vanuit het buitenland naar de gemeente? Ga dan naar de pagina "Verhuizen naar Nederland" voor meer informatie.

Wat kost het?

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Aanvragen

Online doorgeven

Persoonlijk doorgeven

Je kunt je verhuizing ook persoonlijk doorgeven in het publiekscentrum op het gemeentehuis. Maak hiervoor dan een afspraak. 

Wat moet ik meenemen?

 • Jouw geldige identiteitsbewijs.

Voorwaarden

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder mag zijn/haar eigen verhuizing doorgeven;
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen elkaars verhuizing doorgeven als ze op hetzelfde adres wonen;
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing door voor hun minderjarige kinderen.
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen elkaars verhuizing doorgeven als ze op hetzelfde adres wonen.
 • De curator geeft de verhuizing door als de persoon die verhuist onder curatele staat.
 • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd mag de verhuizing doorgeven.

Iemand machtigen voor het doorgeven van je verhuizing

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (jouw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die je machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) je geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van jouw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als je bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Samenwonen

Als je bij iemand gaat inwonen of je gaat samenwonen, kan er eventueel gevraagd worden om de volgende gegevens in te leveren:

 • kopie van jouw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner;
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Naar het buitenland verhuizen

Verhuis je vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet je dit uiterlijk vijf dagen voor jouw vertrek doorgeven aan de gemeente. Je doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Je leest op deze pagina wat je moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.