Je betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Je krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Je bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als je je afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

Ben je het niet eens met de aanslag?

Mocht je vragen hebben over de afvalstoffenheffing op de aanslag gemeentelijke belastingen bel eerst even met de gemeente tel: 14 0561. Dat geeft veel duidelijkheid bij vragen en lost al veel op.

Wil je na het overleg nog steeds bezwaar maken, dan kun je dat doen via ons digitale formulier. Zet in je bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

DigiD linkDigitaal bezwaar maken

Inhoud van het bezwaarschrift

In je bezwaarschrift moet je minimaal de volgende zaken vermelden:

  • naam en adres;
  • aanslagnummer en dagtekening van de aanslag;
  • een omschrijving van de aanslag waartegen je bezwaar maakt;
  • de reden van je bezwaar. Leg uit waarom je het niet eens bent met de aanslag.
  • Je kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.

Wijst de gemeente je bezwaar af, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep indienen bij de rechtbank. Wanneer je tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep gaat, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let er wel op dat je in je beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op je bezwaarschrift.

Aanvullende informatie: belastingverordening en BRP

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als de hoogte van de aanslag afhankelijk is van het aantal personen binnen een huishouden, raadpleegt de gemeente de BRP. Daarom is het belangrijk dat je je altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar je woont.