Asbest verwijderen

Hoe weet u of u te maken heeft met asbesthoudend materiaal?

Met het blote oog is het onmogelijk om te zien of een materiaal asbest bevat of niet. De enige manier om hierachter te komen is door een materiaalmonster in een laboratorium te laten analyseren. Bij een materiaal dat als ‘verdacht’ moeten worden beschouwd, moet er dus altijd van uit worden gegaan dat dit materiaal asbest bevat.

Hoe herken ik asbestverdachte materialen?

Kijk hiervoor op de Asbestwegwijzer.

Moet ik asbest verwijderen?

U bent (nog) niet verplicht om asbesthoudende materialen te verwijderen. Als het asbesthoudende materiaal niet wordt losgemaakt/beschadigd/bewerkt etc., mag u het gewoon laten zitten. Er zijn vanuit de rijksoverheid plannen om het verplicht te stellen dat asbesthoudende materialen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld (dakplaten e.d.) op den duur verwijderd worden, maar hiervoor is op dit moment nog geen concrete wetgeving.

Wilt u asbesthoudende materialen verwijderen en inleveren? Dat kan alleen met een goedgekeurde sloopmelding. Die doet u via het Omgevingsloket online. Minimaal 5 werkdagen vóórdat u begint als het gaat om sommige plaatmaterialen, maar minimaal 28 dagen als het gaat om andere materialen. U moet een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren bij de milieustraat.

Asbest zelf verwijderen?

U mag asbesthoudende materialen alleen zelf verwijderen als voldaan wordt aan álle drie onderstaande voorwaarden:

  • het moet gaan om hechtgebonden harde platen, zoals bijvoorbeeld gegolfde dakplaten, (dus géén asbestkarton- of asbestgipsplaten e.d.)
  • de platen moeten geschroefd bevestigd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd
  • het moet gaan om maximaal 35 m2 plaatmateriaal per perceel, hierbij tellen platen die in het verleden zijn verwijderd ook mee

Als aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, mag u het asbest niet zelf verwijderen.

U moet altijd een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren van het asbesthoudende materiaal bij het afvalbrengstation.

Asbest laten verwijderen?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor het zelf mogen verwijderen van asbesthoudend materiaal, dan moet u dit laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U zult dan ook een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een overzicht van beide soorten bedrijven vindt u bij Ascert. Het bedrijf dat het asbest heeft geïnventariseerd of gaat verwijderen kan meestal ook de sloopmelding voor u regelen.

Wat kost het?

Voor het doen van een sloopmelding rekent de gemeente geen kosten.

Als u een asbestinventarisatierapport moet laten opstellen zijn daar wel kosten aan verbonden. Dit geldt in een dergelijk geval ook voor het laten verwijderen van het asbesthoudende materiaal. Het is dan raadzaam om offertes op te vragen bij een paar verschillende bedrijven. Een overzicht van deze bedrijven vindt u bij Ascert.

Mag u het asbesthoudende materiaal zelf verwijderen? Dan kunt u maximaal 35 m2 plaatmateriaal gratis inleveren bij ons afvalbrengstation.

Subsidie

De gemeente Weststellingwerf kent geen subsidieregeling voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, maar de provincie en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) bieden hiervoor wel geregeld subsidiemogelijkheden aan. Zie hiervoor www.fryslan.frl en www.rvo.nl.

Wat moet ik doen?

Volg de volgende procedure als u asbesthoudend materiaal wilt (laten) verwijderen:

  • Doe een sloopmelding op Omgevingsloket online, minimaal 28 werkdagen vóór u begint. Als het alleen gaat om dakplaten, die voldoen aan de voorwaarden om zelf te mogen verwijderen, geldt een termijn van minimaal 5 werkdagen.
  • Na uw melding krijgt u een acceptatiebrief. Daarin staat precies wat u moet doen.
  • Mag u het asbesthoudende materiaal zelf verwijderen? Verpak het dan goed; dubbel in stevig plastic (zoals landbouwplastic). Plastic is eventueel ook verkrijgbaar op de Milieustraat. Het materiaal mag daarnaast niet beschadigd zijn. En er mogen geen asbestvezels vrijkomen.
  • Lever het materiaal vervolgens in bij het afvalbrengstation. Neem de acceptatiebrief mee.
  • Meld vervolgens bij de gemeente dat u klaar bent met de werkzaamheden. Uiterlijk de 1e werkdag erna. Hoe dat moet, staat in de acceptatiebrief.

Verwijdert u materiaal dat asbestverdacht is, maar geen asbest bevat? (asbestgelijkend materiaal )

Dan volgt u de volgende stappen:

  • Vul het online formulier Acceptatie Asbestgelijkend Materiaal in. Dan krijgt u van ons een brief waarin wij bevestigen dat het materiaal geen asbest bevat. Let op, u moet bij het online formulier altijd bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat het gaat om materiaal dat geen asbest bevat.
  • Verpak het materiaal goed, net als asbesthoudend materiaal: dubbel in stevig plastic (zoals landbouwplastic). Het materiaal mag niet beschadigd zijn.
  • Lever het materiaal in bij het afvalbrengstation. Neem onze bevestigingsbrief mee.

Overige veelgestelde vragen

Mag ik zelf onderzoeken of een materiaal asbest bevat?

Nee. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag dit doen. Bij Ascert vindt u een overzicht van deze bedrijven.

Zijn de kosten voor asbestsanering aftrekbaar voor de belasting?

Nee.

Wanneer heb ik een asbestinventarisatierapport nodig?

U heeft u altijd een asbestinventarisatierapport nodig als u (een deel van) een gebouw(tje) gaat (of laat), slopen, ook al bent u zelf van mening dat er in (dat deel van) het gebouw(tje) geen asbesthoudende materialen zitten. U heeft bijvoorbeeld ook een asbestinventarisatierapport nodig als u de schoorsteen/rookkanalen uit een pand gaat verwijderen. De enige uitzondering hierop is als u kunt aantonen dat het betreffende gebouw(deel) ná 1 januari 1994 gebouwd is.

Als u niet voldoet aan de drie voorwaarden voor het zelf mogen verwijderen van asbesthoudend materiaal (zie hierboven) heeft u ook altijd een asbestinventarisatierapport nodig.

Het rapport moet opgesteld worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Bij Ascert vindt u een overzicht van deze bedrijven. Een asbestinventarisatierapport dat door uzelf of door een niet-gecertificeerd bedrijf is opgesteld is ongeldig.

Wat gebeurt er als ik asbesthoudend materiaal verwijder zonder sloopmelding?

Als u asbesthoudend materiaal verwijdert, zonder hiervoor een sloopmelding te hebben gedaan, dan bent u schuldig aan een economisch delict.