Als je de gemeentelijke belastingen moet betalen, kun je dit in één of twee keer doen. Het hele aanslagbedrag moet binnen 3 maanden na de datum van de aanslag betaald zijn. 

Kun je de gemeentelijke belasting niet op tijd betalen? Kies dan voor gespreide betaling via automatische incasso. Dan betaal je in maximaal 10 termijnen van maart t/m december. 

Wil je geen automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling aan. Let hierbij wel op dat een betalingsregeling minder betalingstermijnen heeft.

Wat moet ik doen?

Je kunt een betalingsregeling aanvragen bij het team invordering van de gemeente via 140561 of invordering@owo-gemeenten.nl.

Hoe werkt het?

Of je een betalingsregeling krijgt, hangt af van jouw financiële situatie. Die bepaalt ook hoe de betalingsregeling eruit ziet en onder welke voorwaarden je de regeling krijgt.

Kan je de gemeentelijke belastingen niet betalen vanwege je inkomen? Dan heb je misschien recht op kwijtschelding. Lees hier meer informatie over kwijtschelding.