• Bestuur en bestuursorganen
 • Lobby en acquisitie
 • OWO-samenwerking
 • Communicatie
 • Lokale Media
 • Automatisering en (documentaire) informatievoorziening
 • Juridische Zaken
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Dienstverlening
 • Openbare orde en Veiligheid

Nevenfuncties vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

 • AB-lid Veiligheidsregio Fryslân (onbezoldigd)
 • Auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân (onbezoldigd)
 • Regio Deal Zuidoost Friesland (onbezoldigd)
 • OWO (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Bestuursacademie Noord-Nederland (onbezoldigd)
 • AB-lid P10 (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Funderingstafel (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de vereniging van Eigenaren van Lindestate (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de werkveldadviescommissie European Studies (NHL Stenden) (onbezoldigd)