College van B&W

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van B&W is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad. Denk bijvoorbeeld aan dorpsvernieuwingsprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties. Het college heeft ook eigen bevoegdheden, zoals het verlenen van vergunningen, het benoemen van de directie en aan- en verkoop van gronden. Het college is ook de baas over de ambtelijke organisatie.

Het college van B&W vergadert eens per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. In het college heeft de burgemeester wel stemrecht, maar in de gemeenteraad niet. Sinds 5 september 2017 is André van de Nadort burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. Hij heeft ook een aantal beleidsterreinen onder zijn hoede, waaronder openbare orde en veiligheid.

De wethouders

Weststellingwerf heeft vier wethouders die allen een aantal beleidsterreinen in portefeuille hebben. De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad.

Collegeprogramma

In het collegeprogramma 2022-2026 staan 41 opgaven waar het college met raad en samenleving aan wil werken.

Een afspraak maken?

Voor een afspraak met de burgemeester of met een van de wethouders kun je bellen met het bestuurssecretariaat via telefoon 140561. Je kunt ook een afspraak maken via de mail: bestuur@weststellingwerf.nl