Centrumontwikkeling Wolvega

De winkelstraat in Wolvega wordt volledig vernieuwd. Het gebied tussen Huize Lindenoord en de kerk Op de Hoogte, inclusief het Pastorieplein, wordt ingericht als een park. Daarnaast gaan we de mogelijkheden voor het Acht-Pilarenplein onderzoeken. Op deze pagina vind je meer informatie over de drie plannen.

Project 1: Herinrichting winkelstraat

De winkelstraat wordt opnieuw ingericht. Hiervoor is een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld waarin de identiteit van Wolvega zichtbaar is. Zo komen er hoefijzers en sporen van een sulky (tweewielige kar achter paarden) in de bestrating die verwijzen naar de paardensport waar Wolvega om bekend staat. Klik hier om het concept ontwerp te bekijken.link naar pdf bestand

Plan 2: Gebiedsontwikkeling Pastorieplein

We willen Huize Lindenoord en de kerk Op de Hoogte, inclusief het Pastorieplein, met elkaar te verbinden door middel van een park. Dit wordt het groene hart van Wolvega. Een aantal panden rondom Huize Lindenoord worden herontwikkeld tot woningen met winkels op de begane grond. Om parkeerproblemen door de toekomstige woningen te voorkomen, worden er onder het park parkeerplekken gerealiseerd. Klik hier om het plan voor het groene hart te bekijken.link naar pdf bestand

Plan 3: Gebiedsontwikkeling Acht-Pilarenplein

We gaan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het Acht-Pilarenplein verder onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra parkeerplekken en een betere bereikbaarheid. Ook wordt gekeken hoe de randen van het plein beter benut kunnen worden.

Beeldkwaliteitsplan Pastorieplein

Het college van Weststellingwerf heeft de concept beleidsregels van de beeldkwaliteit ‘Groene Hart Wolvega’ vastgesteld. Dit plan beschrijft de kaders waar het uiterlijk van de gebouwen en de buitenruimte aan moeten voldoen. Het geeft een beeld van hoe het centrum van Wolvega er uit komt te zien.

Vaststelling door de raad

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van het 'Groene Hart Wolvega' zijn aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering van 10 juni. 

Op maandag 27 mei (commissievergadering) en maandag 10 juni (raadsvergadering) heb je de mogelijkheid om in te spreken over de plannen. De vergaderingen starten om 19:30.

Klik hier voor de stukken van de commissievergadering op maandag 27 mei.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen via:

E-mail: centrum@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 14 0561

Nieuws Centrumontwikkeling Wolvega