Detailhandel Wolvega en Noordwolde

Gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat de detailhandel in Weststellingwerf toekomstbestendig is en blijft. Daarom hebben we een detailhandelsvisie opgesteld. Hierin staat waar ondernemers wel of niet vestigingen kunnen openen of uitbreiden.

Detailhandelsvisie Weststellingwerf

Centrumontwikkeling Wolvega

Gemeente Weststellingwerf heeft samen met ondernemers en inwoners een plan opgesteld waarin staat hoe het centrum van Wolvega eruit moet zien. Meer informatie hierover vind je op de projectpagina.