Het college van Burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2023 vastgesteld. De regeling is bedoeld voor lokale plannen en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren. Het dorpenfonds biedt stichtingen en verenigingen daarmee extra financiële steun voor deze goede ideeën.
 

Ruimer projectbudget

De maximale subsidie vanuit het projectbudget is verhoogd van €7.500 naar €15.000. Voor projecten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de wijk of het dorp, en op die manier bijdragen aan het welzijn van de inwoners, is de kans om in aanmerking te komen voor deze subsidie groot. “De ideeën komen van plaatselijke belangenverenigingen maar ook van bijvoorbeeld sport-, cultuur-, recreatie-,  of natuurverenigingen. Als het idee nieuw is en niet hoort bij de gebruikelijke activiteiten van de vereniging of stichting, dan zijn er volop kansen. Ons college vindt eigen initiatief belangrijk. Met het dorpenfonds konden we de afgelopen jaren snel goede ideeën verder helpen. Dat willen we de komende jaren blijven doen. Daarom hebben we de mogelijkheden verruimd. vertelt wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp.

Werkbudget krijgt vervolg

Ook in 2023 ontvangen de 24 plaatselijke belangen en wijkverenigingen weer een werkbudget. Dit werkbudget wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld en is vrij inzetbaar om de eigen vereniging te versterken en kleine initiatieven verder te helpen.

Procesbudget is nieuw

Nieuw is het procesbudget: plaatselijke belangen die een eigen dorpsplan willen maken kunnen met dit budget ondersteuning inhuren voor het opstellen van dit plan. Het college ziet het grote belang van een breed gedragen dorpsplan als basis voor verdere samenwerking tussen dorp en gemeente, maar wil dit niet opleggen. Het vraagt veel van vrijwilligers. “Gelukkig zien we dat onze bewoners zich na een aantal moeilijke jaren weer volop inzetten voor de eigen buurt, dorp of vereniging. Al die vrijwilligers vormen het fundament van onze levendige dorpen. Dat is goud waard en blijven wij ondersteunen. Het dorpenfonds is daar een belangrijk hulpmiddel bij. Het procesbudget kan hier uitkomst bieden: men kan met deskundige hulp een plan van en voor het dorp maken” vult de wethouder nog aan.

Procesbudget ook voor dorpen die al met een dorpenvisie werken

Dorpen die al langer werken met een dorpenvisie, kunnen het procesbudget aanvragen voor de uitwerking van een goed idee naar een concreet plan. Bijvoorbeeld door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, het maken van een kostenraming, tekeningen of fondsenwerving. Maar ook om een projectcoördinator in te zetten die de voortgang bewaakt.

Meer informatie en het aanvraagformulier kun je hier vinden.

Meer informatie?

Voor meer informatie neem je contact op met dorpencoördinator Klaas Hallema via k.hallema@weststellingwerf.nl