De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân(externe link) kun je melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kun je er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke funderingsschade.

Ken jouw fundering

Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze niet zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat de fundering verkeert. Een slechte fundering kan leiden tot scheuren, verzakkingen of zelfs instortingsgevaar. Het is daarom belangrijk om te weten wat de staat van de fundering is.

Houten paalfundering

Tot ongeveer 1970  werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest) of te weinig of te korte palen. Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk om te weten wat de staat van jouw houten paalfundering is. In het Friese veenweidengebied hebben we te maken met bodemdaling door onder andere dalende grondwaterstanden. Houten funderingen zijn hierdoor extra kwetsbaar.

Ook zijn sommige woningen gefundeerd op ‘staal’. De woning is dan op een verbrede (vaak gemetselde) voet op de bodem gefundeerd. Hier kan verzakking optreden bij ongelijkmatige inklinking van de bodem.

Funderingsloket Fryslân

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten (waaronder gemeente Weststellingwerf) hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Het Funderingsloket Fryslân wordt beheerd door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit is een onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met funderingsschade.

Kijk op Funderingsloket Fryslân voor meer informatie(externe link)