Om te kunnen wonen, werken en leven in het veenweidegebied, wordt het ontwaterd. Hierdoor dalen de bodem en grondwaterstanden. Woningen die op houten palen zijn gebouwd, kunnen rotten of uitdrogen als ze niet onder (grond)water staan.

Funderingsschade? Meld het bij het Funderingsloket Fryslân

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân kun je melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kun je er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke funderingsschade.

Lees meer over het funderingsloket Fryslân

Nieuws over het veenweideprogramma