Je gaat niet trouwen, maar je wilt wel de relatie met jouw partner officieel vastleggen. Dan kun je kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Je doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar je je partnerschap wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Lees voordat je een datum gaat reserveren eerst alle informatie die op deze pagina vermeld staat.

DigiD linkOnline aangifte geregistreerd partnerschap

Wanneer kun je geen online aangifte doen?

Als je in het buitenland bent geboren of je woont in het buitenland en/of je hebt niet de Nederlandse nationaliteit, neem in dat geval ruim voor de datum voltrekking partnerschap contact op met de gemeente. Als er documenten uit het buitenland moeten komen, raden wij je aan hierover vroegtijdig informatie in te winnen bij de afdeling Publiekszaken.

De wachttijd voor het opvragen van documenten vanuit het buitenland en/of laten legaliseren van de documenten kan namelijk oplopen.

Als je alle vereiste documenten hebt laten beoordelen door de ambtenaar van de afdeling Publiekszaken kun je melding doen van jouw voorgenomen geregistreerd partnerschap.

Is een van onderstaande punten op jou van toepassing:

 • Je bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
 • Eén of beide is/zijn niet gemeenschapsonderdaan;
 • Eén of beide beschikt/beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Gebruik dan het meldingsformulier met verblijfsrecht (pdf). Deze kun je onderaan de pagina downloaden.

Let op: dit formulier moet uiterlijk één maand voor de beoogde huwelijksdatum ingevuld en ondertekend op het gemeentehuis zijn ingeleverd.

Wat moet ik doen?

 • Je maakt online een melding dat je een geregistreerd partnerschap aangaat. Je kunt nu ook digitaal melding doen van jouw voorgenomen geregistreerd partnerschap, thuis kun je dan op je gemak onze trouwlocaties bekijken, een voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar, een keuze maken voor een trouwboekje en een beschikbare datum reserveren.
 • Wij vragen je om minimaal één maand voor de beoogde datum van je partnerschapsregistratie de melding te doen. Zo is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen. Je kunt niet eerder dan 1 jaar voor de datum voltrekking van het partnerschap de melding doen. Vindt de voltrekking van het partnerschap in een andere gemeente plaats? Dan regel je het daar.
 • Geef aan wie jouw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. Je mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.
 • De kosten voor het partnerschap betaal je meteen via iDeal.
 • Na ontvangst controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of alle gegevens akkoord zijn. Jouw reservering is niet direct definitief.

Wat heb ik nodig?

 • DigiD.
 • Kopie van jouw legitimatiebewijs (pdf).
 • Kopie legitimatiebewijs van de getuigen (pdf).
 • De voorwaarden om aangifte te doen zijn vereenvoudigd. Je hoeft in veel gevallen geen documenten (zoals een geboorteakte) opnieuw in te leveren als de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) al geregistreerd zijn op basis van dat document. Wij adviseren je om van te voren bij de afdeling Publiekscentrum te informeren of, en zo ja, welke documenten je eventueel nog zou moeten inleveren.

Hoe werkt het?

 • Samen met de gemeente bespreek je onder meer de datum, locatie, welke ambtenaar je wilt, wie je getuigen zijn tijdens de ceremonie en wat de kosten zijn.
 • Belangrijk is dat jij en je partner allebei 18 jaar of ouder zijn, jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als je trouwt, geef je elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als je geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet je altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Een verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap: beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners.

Wat kost het?

SoortKosten op werkdagenKosten op zaterdag
Gemeentehuis€ 306,00€ 602,00
Vlechtmuseum€ 442,00€ 878,00
Voltrekking in andere locatie *€ 443,00€ 878,00
Wijzigen of annuleren datum€ 51,00€ 51,00

* Naast deze kosten moet je eventueel een bedrag betalen aan de beheerder/eigenaar van een eigen locatie.

* De trouwingang van het gemeentehuis is aan de Rozenstraat.

* Het Vlechtmuseum is geschikt voor gezelschappen van maximaal 30 personen.

SoortKosten
Getuigen van de gemeente (per persoon)€ 51,00
Trouw-/partnerschapsboekje€ 25,35
Eénmalige benoeming als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand€ 127,00

Alle tarieven zijn terug te vinden in de legesverordening.

Gratis geregistreerd partnerschap

Het is mogelijk om jouw partnerschap op een zogenaamd 'kosteloos' tijdstip te laten voltrekken. Dit houdt in dat je geen leges hoeft te betalen. In de gemeente Weststellingwerf kan dat op dinsdagochtend, achtereenvolgens om 9:00 uur en om 9:30 uur. Dit betreft dan alleen de formele voltrekking, dus geen toespraak. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer met twee getuigen. Voorwaarde is dat tenminste één van de partners in de gemeente Weststellingwerf staat ingeschreven in de Basisregistratie personen.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als jouw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart jouw partner niet met je het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

Je hebt deze verklaring niet nodig, als je:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Je kunt jouw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Vanaf 1 september 2015 kun je voortaan kiezen in welke gemeente je jouw geregistreerde partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als je bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.