HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding

Op deze pagina vind je een overzicht van het nieuws van de gemeente Weststellingwerf. Weststellingwerf verspreidt ook iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. Hier kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

 • Feestelijke opening verbrede fietsbrug Driewegsluis

  (24-06-2021)
  Roelof Theun Hoen opent de fietsbrug

  De fietsbrug bij de Driewegsluis is breder gemaakt. Hierdoor kunnen mensen met onder andere een duo-fiets ook gebruikmaken van de brug. Wethouder Roelof Theun Hoen opende donderdag 24 juni de brug op feestelijke wijze. Bewoners van woonzorgcentrum Lindestede kwamen op duofietsen langs.

 • Installatie brug in Nijelamer wordt in najaar 2021 vervangen

  (21-06-2021)
  Bord Nijelamer

  De elektrische installatie van het bruggetje in Nijelamer is verouderd. Dit zorgt regelmatig voor storingen, waardoor de brug niet meer dicht wil. Daarom wordt de elektrische installatie van de brug vervangen.

 • Heb je gescheiden ouders? Doe dan mee met het buddy-programma

  (17-06-2021)
  Villa Pinedo poster

  Ben jij tussen de 10 en 24 jaar en heb je gescheiden ouders? Voel je je daardoor wel eens alleen, boos, verdrietig of onbegrepen? Zou je het fijn vinden om met een jongere met gescheiden ouders ervaringen over de scheiding uit te wisselen? Dan kun je meedoen met het buddy-programma.

 • Nieuwe Nederlander na naturalisatieceremonie

  (17-06-2021)

  Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie organiseerde de gemeente weer een naturalisatieceremonie.  

 • Ruim €30.000 voor ideeën in de dorpen en wijken

  (17-06-2021)

  Uit het Dorpenfonds van de gemeente is een bedrag van bijna € 30.000,- toegekend aan vijf initiatieven in Weststellingwerf. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid in de dorpen en wijken. 

 • Bekijk de nieuwe website

  (17-06-2021)

  Deze zomer krijgt de gemeente een nieuwe website. Dan voldoet weststellingwerf.nl aan de eisen voor toegankelijkheid en beveiliging. Ook is de site goed leesbaar op alle apparaten. 

 • Testlocatie testenvoortoegang.nl in Wolvega

  (14-06-2021)

  De gemeente Weststellingwerf heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor een testlocatie van testenvoortoegang.nl op het parkeerterrein van Hotel Van der Valk in Wolvega.  Als gemeente leveren we graag een bijdrage aan de landelijke testcapaciteit. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze inwoners zich in hun nabije omgeving kunnen laten testen om toegang te kunnen krijgen tot activiteiten en evenementen.

 • Positief advies ICOMOS over Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed

  (04-06-2021)
  Markering van Kolonien van Weldadigheid in Weststellingwerf
  UNESCO publiceerde op 4 juni een positief advies om de Koloniën van Weldadigheid te erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Dit advies is afkomstig van ICOMOS, een adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Het comité zelf besluit eind juli definitief over het opnemen van de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst. Met het positieve advies lijkt er niets meer in de weg te staan voor de felbegeerde Werelderfgoed-status.
 • College van B&W stemt in met centrumplan Wolvega

  (03-06-2021)
  Centrumvisie Wolvega

  Sinds de zomer van 2020 werken ondernemers en inwoners samen met de gemeente aan een plan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben zij een centrumvisie opgesteld waarin staat hoe het centrum eruit moet komen te zien. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de centrumvisie.

 • College van B&W doet mee met vrijwilligersactie NLdoet

  (31-05-2021)
  Burgemeester André van de Nadort is aan het klussen bij het archiefgebouw in Oldetrijne

  Afgelopen weekend was het weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Overal in het land werden vrijwilligersactiviteiten georganiseerd. Ook in de gemeente Weststellingwerf werden er leuke klussen aangeboden.

 • 200 nieuwe woningen in Lindewijk

  (31-05-2021)
  Lindewijk

  Nieuw bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk

  Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van Lindewijk deelgebied 2. Dit ontwerpbestemmingsplan biedt tot 2030 ruimte voor de bouw van 200 nieuwe woningen in de Lindewijk. Het college wil hiermee tegemoet komen aan de landelijke groeiende vraag naar extra woningen.

 • Maatregelenpakket moet financieel tekort terugdringen

  (28-05-2021)
  gemeentehuis

  Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft Weststellingwerf een fors tekort op het Sociaal domein. Daarom zijn ombuigingsmaatregelen noodzakelijk. Het college komt daarom voor de zomer van 2022 met een maatregelenpakket. Daarnaast blijft zij aandringen op meer geld uit Den Haag.

 • Heb jij de aanslag gemeentelijke belastingen al betaald?

  (26-05-2021)
  Sfeerafbeelding

  In februari heb je de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Betaal je de aanslag zelf? Dan moet je deze betalen voor 31 mei 2021.

 • Popwerf gaat live!

  (25-05-2021)
  vlag weststellingwerf

  Hèt muziekfestival van en voor leerlingen op basisscholen en middelbare scholen in Weststellingwerf

  Op 3 juni is het eindelijk zover. Dan vindt het Popwerf festival plaats via een livestream. Van 13.30 tot 14.30 uur kunnen alle scholen live meekijken naar tien optredens. Vanuit een studio in Leeuwarden toont presentator Raynaud Ritsma alle  muziekvideo’s. Daarna kiest de jury de top-3 basisschoolacts en de beste act uit het voortgezet onderwijs. De jury bestaat uit wethouder Roelof Theun Hoen,  leerkracht Bonny Appelman en muzikant Joost Koppert van de band Roots Rising.

 • Lemsterweg in Langelille wordt vernieuwd

  (25-05-2021)
  Sfeerafbeelding

  Er zitten veel scheuren in de Lemsterweg in Langelille. Hierdoor is de weg niet meer veilig. Gemeente Weststellingwerf gaat de weg daarom deels aanpassen en vernieuwen. Ook wordt de weg smaller en komt de weg dichterbij de vaart te liggen. Daarnaast wordt de maximale snelheid verlaagd van 80 km per uur naar 60 km per uur om de weg veiliger te maken.

 • Controle factuur eigen bijdrage voor WMO

  (08-10-2020)
  controle factuur eigen bijdrage

  Maak je gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan ontvang je binnenkort van het CAK een brief met daarin de rekening van jouw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar betaal je vanwege de coronacrisis geen eigen bijdrage voor de maanden april en mei.

 • Online zaken met de gemeente regelen

  (18-10-2019)
  Online verhuizing regelen

  De Gemeente Weststellingwerf biedt online dienstverlening aan. 

Archief