HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding

Op deze pagina vind je een overzicht van het nieuws van de gemeente Weststellingwerf. Weststellingwerf verspreidt ook iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. Hier kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

 • Verkeershinder 20 en 21 april kruispunt Geraniumstraat-Rozenstraat in Wolvega

  (16-04-2021)
  Griffioen

  Op 20 en 21 april vindt er een spoedreparatie aan een rioolput plaats op het kruispunt Geraniumstraat-Rozenstraat in Wolvega. De reparatie zorgt voor verkeershinder. Het verkeer kan er langs op aanwijzingen van verkeersregelaars.

 • Friesland presenteert plannen voor schone energie: RES

  (16-04-2021)
  Regionale Energiestrategie Fryslân

  Op vrijdag 16 april presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe Friesland de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken. “De RES 1.0 geeft handvatten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. 

 • Gedeputeerde Fokkinga bezoekt Lindewijk

  (16-04-2021)
  Gedeputeerde Fokkinga bezoekt Lindewijk

  De bewoners van woonwijk Lindewijk in Wolvega wisten het al. En de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga van o.a. wonen weet het nu ook. “Wat een mooie ruime wijk. Het is hier “noflik wenjen” (heerlijk wonen). Fokkinga sloot met deze woorden zijn bezoek aan de gemeente Weststellingwerf en in het bijzonder aan de Lindewijk in Wolvega af. Hij had graag gehoor gegeven aan de uitnodiging om met eigen ogen te zien hoe de (in verhouding) snelst groeiende gemeente van Friesland omgaat met de woningbehoefte.

 • Wat zijn de coronaregels tijdens de feestdagen in april en mei?

  (15-04-2021)
  Alleen samen krijgen we corona onder controle

  In april en mei zijn er diverse feest- en gedenkdagen, zoals de Ramadan, Koningsdag, Dodenherdenking, Hemelvaart en Pinksteren. De huidige coronamaatregelen gelden ook tijdens de komende feestdagen. Ontvang thuis niet meer dan 1 gast per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Je kunt deze dagen dus doorbrengen met mensen uit je eigen huishouden of met 1 iemand van buiten je eigen huishouden. Vier bijvoorbeeld dus met je eigen gezin Koningsdag live vanaf de bank of het Suikerfeest met maximaal één vriend of vriendin.

 • Deel je zorgen met burgemeester en wethouders

  (15-04-2021)
  Wethouder Mariska in gesprek met een inwoonster

  Het college wil de samenleving graag helpen om zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te komen. Met elkaar en voor elkaar. Burgemeester en wethouders hebben al diverse gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers.

 • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport kent subsidie toe voor Friese Preventieaanpak

  (14-04-2021)
  Friese Preventieaanpak

  Samen in beweging voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Friesland

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs subsidie toegekend aan de Friese Preventieaanpak: dé grootste samenwerking op preventie in Friesland die pleit voor een goede gezondheid en een gelukkig leven met gelijke kansen voor iedereen. Voor pasgeborenen en jongeren, maar ook ouders, opa’s en oma’s. Het inzetten op preventie ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’ betekent simpelweg meer gezonde jaren voor veel inwoners in Friesland.

 • Gemeente Weststellingwerf presenteert toekomstplannen centrum Wolvega

  (14-04-2021)
  Centrum Wolvega

  Gemeente Weststellingwerf werkt sinds de zomer van 2020 samen met ondernemers en inwoners aan een toekomstplan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. In deze zogenoemde centrumvisie staat hoe Wolvega-centrum eruit moet zien. Dinsdagavond 13 april werd de centrumvisie gepresenteerd aan ruim 80 ondernemers, inwoners en andere belangstellenden tijdens een online informatiebijeenkomst.

 • Gratis webinar duurzaam verbouwen

  (14-04-2021)
  Webinar duurzaam verbouwen

  Jouw huis verduurzamen, best lastig! Want waar begin je? Met zonnepanelen plaatsen, isoleren of investeren in een warmtepomp? Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen en energie op te wekken. Om woningeigenaren op weg te helpen, organiseren we op 21 en 29 april van 20:00 tot 21:00 uur een webinar over duurzaam verbouwen.

 • Regels brengen huishoudelijk afval met bestelauto op afvalbrengstation afgeschaft

  (09-04-2021)
  Afvalbrengstation

  Gemeente Weststellingwerf gaat bedrijfsmatig afval tegen door extra controles

  Het is verboden om bedrijfsmatig afval op het afvalbrengstation te brengen. Om het bedrijfsmatig afval tegen te gaan, zijn bestelauto’s sinds 1 februari 2021 niet meer toegestaan op het afvalbrengstation. Inwoners met een bestelauto mogen hun huishoudelijk afval wel brengen met een bestelauto. Het college van burgemeester en wethouders schaft de regels die hierbij gelden per direct af. Hierdoor hoeven inwoners zich niet meer van tevoren aan te melden. Ook geldt er geen maximum aantal keer dat er huishoudelijk afval gebracht mag worden. Hiermee wordt het voor inwoners makkelijker om huishoudelijk afval met een bestelauto te brengen op het afvalbrengstation.

 • Werkzaamheden in De Blesse ter voorbereiding van de herinrichting

  (09-04-2021)
  Griffioen

  In 2022 start de herinrichting van De Blesse. Voor de herinrichting moeten veel kabels en leidingen die onder de grond liggen, worden vernieuwd of verlegd. Dit zijn kabels en leidingen van onder andere Alliander (gas) en Vitens (water). Voordat dit gebeurt, brengen de kabel- en leidingmaatschappijen ter voorbereiding in beeld waar en hoe diep de kabels en leidingen precies liggen. Hiervoor worden op de Steenwijkerweg, Spoorlaan en Markeweg proefsleuven in de grond gemaakt. De proefsleuven worden gegraven op de stoep, aan de rand van de weg. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 12 april en duren ongeveer 2 tot 3 weken. Firma Baas uit Drachten voert de werkzaamheden uit.

 • 1 april grap van de krant: geen stookverbod in de gemeente

  (01-04-2021)
  nieuwsbericht 1 april grap

  Vanochtend publiceerde de Stellingwerf een artikel in de krant waarin staat dat de gemeente Weststellingwerf per direct een stookverbod voor houtkachels invoert. In het artikel wordt vermeld dat kacheleigenaren vandaag de kans hebben om ontheffing aan te vragen voor dit stookverbod. Om de ontheffing aan te vragen, moet je mailen naar houtkachelontheffing@gmail.com.

 • Deze zomer ook zwemles in zwembad De Steense

  (01-04-2021)
  de zwemonderwijzers kijken uit naar zwemlessen in de zomer

  In juli en augustus kunnen kinderen ook zwemles volgen in zwembad De Steense. Normaal gesproken is het zwembad in juli en augustus dicht. Nu het zwembad deze zomer open is, hoopt de gemeente Weststellingwerf een inhaalslag te kunnen maken voor het zwemveilig opgroeien van kinderen.

 • Betalen aanslag gemeentelijke belastingen 2021

  (01-04-2021)

  Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 verzonden.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (30-03-2021)
  Bestrijden eikenprocessierups

  Gemeente Weststellingwerf start halverwege of eind april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door de eikenbomen te besproeien met nematoden (minuscule wormpjes). De nematoden infecteren de jonge rups, waardoor die sterft. De behandeling met nematoden is een biologische en natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden en niet schadelijk voor mens, dier en natuur. Met deze preventieve bestrijding haalt de gemeente gemiddeld 90% van de plaag bij de behandelde bomen weg. De overgebleven nesten worden vanaf juni verwijderd met een speciale stofzuiger.

 • Dorpenfonds stimuleert nieuw initiatief

  (30-03-2021)
  griffioen

  Het dorpenfonds van de gemeente Weststellingwerf helpt inwoners om goede ideeën verder te brengen. Vanaf 2019 is hiervoor jaarlijks €100.000 beschikbaar. De afgelopen twee jaar heeft het dorpenfonds geleid tot een investering van ruim €620.000 in initiatieven die de leefbaarheid en levendigheid in de dorpen en wijken vergroten. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om het dorpenfonds en huidige aanpak voort te zetten tot en met 2022.

 • Gemeente Weststellingwerf en schoolbesturen maken gezamenlijke onderwijsvisie

  (30-03-2021)
  griffioen

  De gemeente Weststellingwerf heeft samen met de schoolbesturen van alle scholen in de gemeente een onderwijsvisie opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Weststellingwerf een passende en doorlopende schoolloopbaan bieden. Goed onderwijs is nodig om als kind goed te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

 • Herinrichting De Blesse gaat door

  (30-03-2021)
  Herinrichting De Blesse

  De gemeenteraad van Weststellingwerf stemt in met het plan voor de herinrichting van De Blesse en stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Dit betekent dat de herinrichting door kan gaan. De gemeente werkt het plan nu uit tot een definitief ontwerp. Begin 2022 hoopt de gemeente te kunnen starten met de uitvoering.

 • Johan Veenstra benoemd tot ereburger van Weststellingwerf

  (29-03-2021)
  Johan Veenstra benoemd tot ereburger

  De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft Johan Veenstra benoemd tot ereburger van Weststellingwerf. Al 50 jaar schrijft en vertelt Johan Veenstra in de streektaal het Stellingwerfs en tekent hij daarin de Weststellingwerfse identiteit en haar karakter. Het ereburgerschap is een bijzondere blijk van waardering voor zijn werk en inzet: Johan Veenstra is een buitengewoon en uniek ambassadeur voor de Stellingwerfse taal, de gemeente Weststellingwerf en haar inwoners!

 • Officiële opening speeltoestellen Spokedam

  (26-03-2021)
  Opening Spokedam

  Wethouder Roelof Theun Hoen opende vrijdagmiddag 26 maart officieel het in gebruik nemen van de speeltoestellen van de Spokedam. Dit deed hij samen met de leden van de werkgroep ‘Upgrade Spokedam’ en Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer. Samen knipten ze de linten van de schommels door (één van de speeltoestellen), om zo alle speeltoestellen vrij te geven voor gebruik. ‘Upgrade Spokedam’ is een project van enkele jaren met verschillende fases. En deze opening was de afronding van de eerste fase.

 • Deel je zorgen en ideeën met de burgemeester en wethouders  

  (25-03-2021)
  Senioren in beweging (foto: Lenus van der Broek)

  Luisteren naar de inwoners van Weststellingwerf en samen komen tot oplossingen en nieuwe ideeën. Dat willen burgemeester Van de Nadort en de vier wethouders van onze gemeente graag. Daarom gaan ze graag in gesprek, met iedereen die dat wil. ‘Je mag het met elkaar oneens zijn’, zegt de burgemeester. ‘Waar het om gaat, is dat je de dialoog aangaat. Juist nu, in deze coronatijd.’ 

 • Gemeente en Plaatselijk Belang ondertekenen aanvulling op de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

  (25-03-2021)
  griffioen

  Op woensdag 24 maart hebben Henk Jaspers (voorzitter Plaatselijk Belang Nijeholtpade) en wethouder Hanneke Zonderland het addendum Wonen getekend.  Dit addendum is een aanvulling op het thema wonen dat al was opgenomen in de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade.

 • ‘Telvergissing’ op stembureau gemeentehuis

  (22-03-2021)
  Telformulier

  In het proces verbaal van het stembureau gemeentehuis zijn per ongeluk alle stemmen op de heer Haga, nummer 2 op de kieslijst van FvD, geteld bij de heer Baudet, nummer 1 op de kieslijst. Volgens het proces verbaal kreeg de heer Baudet 112 stemmen.

 • Lokaal sportakkoord Weststellingwerf laat ook peuters bewegen

  (22-03-2021)
  Lokaal sportakkoord Weststellingwerf laat ook peuters bewegen

  Met het lokaal sportakkoord wil de gemeente sinds eind 2019 samen met verenigingen en maatschappelijk betrokken partners zoveel mogelijk mensen met plezier laten bewegen. Ondanks de fanatieke start door de ingerichte werkgroepen, konden door de coronamaatregelen veel plannen nog niet worden uitgevoerd. Dat geldt gelukkig niet voor de plannen voor de peuters. Vier peuteropvanglocaties ontvingen maandag 22 maart pakketten met materialen en attributen. 

 • De TONK, een nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

  (09-03-2021)
  corona

  Ben je ondernemer, werknemer of werkzoekende en heb je financiële problemen door de coronamaatregelen? Heb je daardoor problemen met het betalen van vaste lasten zoals de woonkosten? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) je misschien helpen. De regeling geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 • Controle factuur eigen bijdrage voor WMO

  (08-10-2020)
  controle factuur eigen bijdrage

  Maak je gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan ontvang je binnenkort van het CAK een brief met daarin de rekening van jouw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar betaal je vanwege de coronacrisis geen eigen bijdrage voor de maanden april en mei.

 • Online zaken met de gemeente regelen

  (18-10-2019)
  Online verhuizing regelen

  De Gemeente Weststellingwerf biedt online dienstverlening aan. 

Archief