HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding
 • Steeds meer handelaren bekend met Digitaal Opkopers Register

  (19-04-2018)

  Eind maart en begin april zijn verschillende handelaren in tweedehands fietsen, telecom en sieraden gecontroleerd of zij zijn aangesloten bij en gebruik maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Zeven van de twaalf handelaren hebben zich aangemeld bij het DOR en  vier van de zeven registreren ook daadwerkelijk hun koopwaar in het DOR.

 • Start inventarisatie reclamebelasting 2018

  (18-04-2018)

  Sinds 1 januari 2016 betalen ondernemers binnen de bebouwde kom van Wolvega reclamebelasting.

 • In april en mei zijn er aangepaste openingstijden

  (18-04-2018)

  Het gemeentehuis en afvalbrengstation is in april en mei gesloten op de volgende dagen:

 • VVD en CDA gaan samen op zoek naar coalitiepartner(s)

  (17-04-2018)

  Op donderdagavond 12 april heeft de VVD verslag gedaan van de verkennende gesprekken die zij met alle partijen heeft gevoerd over de vorming van een nieuwe coalitie.  Op advies van de VVD gaan CDA en VVD samen bekijken met welke partijen zij verder in gesprek gaan voor de coalitievorming.

 • Nederlands leer je het snelst op de werkvloer

  (17-04-2018)

  Succesvolle stage nieuwkomer Raghda bij woningcorporatie Accolade

  In oktober 2017 namen 16 nieuwkomers deel aan de VIP-training (Vluchtelingen Investeren In Participeren) in Wolvega. Met een eigen vrijwillige arbeidscoach leerden zij de lokale arbeidsmarkt kennen. Burgemeester Van de Nadort was arbeidscoach voor de 31-jarige Raghda Kaskeen uit Syrië. Zij loopt inmiddels stage bij woningcorporatie Accolade in Heerenveen. We namen een kijkje bij Accolade om te zien hoe het met haar gaat.

 • Burgemeester op bezoek bij basisschool Matthijsje

  (11-04-2018)
  Burgemeester Van de Nadort op Matthijsje

  Burgemeester André van de Nadort bracht dinsdag een bezoek aan basisschool Matthijsje in Oosterstreek. Het schoolbestuur liet de burgemeester het bijzondere gebouw en terrein zien. Er werd gesproken over het onderwijsconcept van de school. En de burgemeester nam vervolgens een kijkje bij alle klassen.

 • Recordopbrengst schoonmaakdag door 1500 leerlingen

  (10-04-2018)

  Bijna 1500 leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs en vrijwilligers van twee plaatselijk belangen ruimden vrijdag 23 maart een recordhoeveelheid zwerfafval op in Weststellingwerf. In bermen, perkjes, parken en velden ruimden ze bijna 8 kuub afval op, dat is vergelijkbaar met ongeveer 33 volle huisvuilcontainers.

 • Station Wolvega krijgt Stellingwerfse naam

  (10-04-2018)

  In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 dragen dit jaar alle Friese NS-stations in de NS-reisplanner hun Friese naam. Allemaal, uitgezonderd station Wolvega, dat  in plaats van de Friese naam ‘Wolvegea’ de Stellingwerfse naam ‘Wolvege’ krijgt. Het idee komt  van de NS en is door de provincie Fryslân enthousiast ontvangen.

 • VVD doet verslag en brengt advies uit over verdere verloop coalitievorming

  (10-04-2018)

  Afgelopen week hebben Roelof Theun Hoen en Jack Jongebloed van de VVD verkennende gesprekken gevoerd met de andere zes partijen van de raad: SDW, CDA, GroenLinks, Weststellingwerfs Belang, Blijf Stellingwarfs en D66. De gesprekken gingen over het nieuw te sluiten coalitieakkoord en de mogelijke samenstelling van een nieuw te vormen coalitie en college.

 • Verkennende gesprekken over coalitievorming

  (05-04-2018)

  Op vrijdag 6 april vinden er verkennende gesprekken plaats tussen de VVD en de andere raadsfracties.  Tijdens de eerste openbare duidingsbijeenkomst op 29 maart waren de meeste partijen van mening dat de VVD het voortouw moest nemen om een nieuwe coalitie te vormen. De VVD heeft alle partijen die nu in de raad zitten voor een informatieronde uitgenodigd.

 • Extra aandacht van werkgevers voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt

  (04-04-2018)

  Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maken steeds vaker deel uit van het personeelsbestand van bedrijven in Weststellingwerf. Het bieden van arbeidsplaatsen aan deze doelgroep is onderdeel van de Banenafspraak en inmiddels bij steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen vanzelfsprekend. Op donderdag 29 maart zette Dienst in Bedrijf daarom zo'n 10 werkgevers die zich enthousiast inzetten op het gebied van inclusief ondernemen in het zonnetje.

 • Onderzoek minimaregelingen en schuldhulpverlening

  (04-04-2018)

  De gemeente laat binnenkort een onderzoek doen naar minimaregelingen en schuldhulpverlening. In april versturen we naar 500 inwoners een vragenlijst.

 • Voorverkoop abonnementen zwembad De Dobbe start op 17 april

  (04-04-2018)
  Openluchtzwembad De Dobbe Noordwolde

  Openluchtzwembad De Dobbe gaat weer open! De voorverkoop van abonnementen start op 17 april.

 • Installatie nieuwe raad Weststellingwerf

  (29-03-2018)
  Nieuwe raad Weststellingwerf

  In de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 zijn de 21 leden van de nieuwe gemeenteraad van Weststellingwerf geïnstalleerd. Hiervoor legden zij een eed of een belofte af. Burgemeester Van de Nadort sprak de raad toe.  Zijn toespraak vindt u onder de foto's op deze pagina.

 • Afscheid raadsleden en installatie nieuwe raad

  (28-03-2018)
  Afscheid raadsleden

  Op maandagavond 26 maart 2018 is afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden:

  Jan Clevering, Teun Stoker, Anne Marie Menger, Gertrud van Leeuwen, Geppie Jorritsma, Albert van den Berg en Peter Ernst

 • De Westwijzer van maart 2018 is uit | Lees de informatiepagina online

  (28-03-2018)
  Westwijzer maart 2018

  De Westwijzer is de informatiepagina van de gemeente Weststellingwerf waarin we u bijpraten over actuele zaken die spelen in de gemeente.

 • U kunt weer gratis GFT-compost ophalen

  (27-03-2018)

  De gemeente wil haar inwoners bedanken voor het gescheiden aanbieden van gft-afval en groenafval. Een bedankje in de vorm van compost!

 • Spreeuwen zorgen voor overlast

  (26-03-2018)

  Op de algemene begraafplaats in Wolvega zorgt een groep van duizenden spreeuwen voor overlast. Door de grote hoeveelheid vogelpoep is er sprake van stankoverlast en zijn de graven vervuild.

 • Bijeenkomst over coalitie- en collegevorming op donderdag 29 maart

  (26-03-2018)

  Donderdagavond 29 maart 2018 is er om 20.45 uur een openbare bijeenkomst in de raadzaal waarin gesproken wordt over de coalitie- en collegevorming in Weststellingwerf. Op deze bijeenkomst zal aan de verschillende partijen gevraagd worden hoe zij tegen het proces van coalitie- en collegevorming aankijken.

  U bent van harte welkom. Het is ook mogelijk om de bijeenkomst live te volgen.

  Bekijk hieronder de uitnodiging voor deze bijeenkomst die Cor Trompetter namens SDW aan de lijsttrekkers heeft gestuurd:

 • Goede vrijdag en Paasmaandag is het gemeentehuis gesloten

  (26-03-2018)

  Het gemeentehuis en afvalbrengstation zijn gesloten op de volgende dagen:

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (23-03-2018)

  In totaal zijn er woensdag 11.286 geldige stemmen uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezing.
  95 personen stemden blanco en 46 stemmen waren ongeldig.
  Het opkomstpercentage was hoger dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Toen kwam 53,68% van de kiesgerechtigde inwoners stemmen. Dit jaar was dat 55,08%.

 • Uitslag raadgevend referendum in Weststellingwerf

  (22-03-2018)

  De uitslag van het raadgevend referendum in Weststellingwerf is bekend.

 • 24 april bijeenkomst NIX18 voor alcoholverstrekkers

  (19-03-2018)

  Op dinsdag 24 april van 17.30 – 21.00 nodigen we alle alcoholverstrekkers in de gemeente uit voor de bijeenkomst ‘terugdringen alcoholverstrekking minderjarigen’ om ervaringen uit te wisselen over NIX18.

 • Aanvragen van een schuldregeling bij de gemeente

  (08-03-2018)

  Het aanvragen van een schuldregeling kan voor inwoners van de gemeente Weststellingwerf niet meer rechtstreeks bij de Kredietbank Nederland. U kunt daarvoor terecht bij het gebiedsteam van de gemeente.

 • Voorbereidende werkzaamheden Stationsweg

  (01-03-2018)

  In de loop van dit jaar worden de Stationsweg en het stationsgebied in Wolvega opnieuw ingericht. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten deze week.

  Langs de Stationsweg wordt een aantal bomen gekapt. Naar verwachting start Aannemerij & bomenrooierij P. Veenstra uit Nijensleek hier vrijdag mee. De kapwerkzaamheden zullen één tot twee dagen duren. Tijdens het kappen, staat er een grote kraan op de Stationsweg, waardoor het verkeer af en toe misschien even moet wachten.

 • Bent u gescheiden en heeft u kinderen?

  (28-02-2018)

  Kies voor een spel- en praatgroep en help uw kind!

  Als ouder wilt u niet dat uw kind last heeft van uw scheiding. Want kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt hen. Bij de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) leren kinderen de scheiding te begrijpen en een plekje te geven.

 • Eerste fase aanpak fietspad langs de Linde dit jaar van start

  (16-02-2018)

  In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. De voorbereidingen voor dit project zijn inmiddels zover gevorderd, dat er zicht is op concrete uitvoering in de eerste fase: het gedeelte vanaf de Steenwijkerweg tot aan de Driewegsluis.

 • College B&W: nieuwbouw geen optie voor toekomstige schoollocatie Steggerda-De Blesse

  (13-02-2018)

  Schoolbestuur Comprix heeft de gemeenteraad meegedeeld dat het besluit tot fusie van de openbare basisscholen Triangel in Steggerda en Dorpsschool De Blesse wordt uitgesteld. In de verklaring van Comprix wordt aangegeven dat een nieuw gebouw wenselijk is. Burgemeester en wethouders hebben -als reactie op uitstel van de fusie- de schoolbesturen Comprix en Catent laten weten dat nieuwbouw wat hen betreft niet aan de orde is.

Archief