HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding

Op deze pagina vind je een overzicht van het nieuws van de gemeente Weststellingwerf. Weststellingwerf verspreidt ook iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. Hier kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

 • Toespraak herdenking 4 mei 2021

  (04-05-2021)
  Griffioen

  De herdenkingen in Wolvega, Noordwolde, Stadburen/Nijeholtwolde en Zeedijk/Spanga waren ook dit jaar zonder publiek. De kranslegging gebeurde op een sobere manier. Op elke locatie was een wethouder of de burgemeester aanwezig. Hieronder kun je de toespraak van wethouder Roelof Theun Hoen in Wolvega teruglezen.

 • Afval scheiden voor minder afval in de grijze container

  (03-05-2021)
  Griffioen

  Nieuwe manier van betalen voor legen grijze container

  Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor dat huishoudens op een andere manier gaan betalen voor het legen van de grijze afvalcontainer. Huishoudens betalen nu een vast bedrag voor de verwerking van het restafval. Het college van B&W wil dat huishoudens naast dit vaste bedrag, gaan betalen voor het aantal keer dat zij de grijze container laten legen. Het wordt dan belangrijker om afval goed te scheiden. Want hoe minder restafval, hoe minder vaak de grijze container geleegd hoeft te worden.

 • Herdenkingen 4 mei ook dit jaar zonder publiek

  (03-05-2021)
  griffioen

  De herdenkingen in Wolvega, Noordwolde, Stadburen/Nijeholtwolde en Zeedijk/Spanga zijn ook dit jaar zonder publiek. We doen de kranslegging op een sobere manier. Op elke locatie is een wethouder of de burgemeester aanwezig.

 • Jaarstukken Weststellingwerf in teken van coronacrisis

  (30-04-2021)
  griffioen

  Vandaag heeft het college van B&W de jaarstukken over 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De coronacrisis vroeg in 2020 een andere inzet van de gemeente dan verwacht. Met diverse maatregelen ondersteunde Weststellingwerf inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Omdat mede daarom niet alle beleidsvoornemens konden worden uitgevoerd, bleef er geld over.Weststellingwerf sluit 2020 af met positief saldo van € 1,3 miljoen. Het college stelt voor om dit positieve resultaat van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve.

 • Veel maatschappelijke organisaties ontvangen coronacompensatie

  (29-04-2021)
  griffioen

  Op 1 februari 2021 stelde gemeente Weststellingwerf twee tijdelijke financiële regelingen open voor maatschappelijke organisaties die in 2020 schade hebben geleden door de coronacrisis. Met deze tegemoetkoming van de gemeente kunnen deze organisaties blijven voortbestaan en biedt hen de mogelijkheid weer op te starten als de maatregelen het toelaten. De twee subsidieregelingen, de Subsidieregeling coronacompensatie en het Noodfonds, zijn door veel organisaties aangevraagd. In totaal hebben 38 organisaties een subsidie ontvangen met een totaal budget van € 154.720.

 • Voorlopige geitenstop in gemeente Weststellingwerf

  (28-04-2021)
  Griffioen

  In Weststellingwerf geldt per 23 april 2021 een voorlopige stop op geitenhouderijen. Nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen is in de hele gemeente niet toegestaan. Ook mag een bestaande veehouderij niet veranderd worden naar een geitenhouderij. De gemeente neemt deze maatregel omdat uit onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen vaker longontsteking hebben.

 • Koninklijke Onderscheidingen voor Hoyte Jorna en Gerard Kranendonk

  (27-04-2021)
  Burgemeester Van de Nadort met Hoyte Jorna, lid in de Orde van Oranje-Nassau Gerard Kranendonk krijgt zijn lintje opgespeld door zijn zoon.

  Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit, Koning der Nederlanden, reikte burgemeester N.A. van de Nadort op maandag 26 april twee Koninklijke onderscheidingen uit. De heer Hoyte Jorna uit Wolvega kreeg op het gemeentehuis zijn lintje opgespeld en de heer Gerard Kranendonk uit Steggerda  kreeg zijn lintje in het clubgebouw van de tennisvereniging Steggerda. Beide heren zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 • OWO-gemeenten vragen inbreng inwoners over aardgasvrij wonen

  (23-04-2021)
  Transitievisie Warmte

  Inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland worden gevraagd naar hun situatie over aardgasvrij wonen via een online enquête. De OWO-gemeenten nemen de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.

 • Gemeente Weststellingwerf start met bestrijding eikenprocessierups

  (23-04-2021)
  Bestrijden eikenprocessierups

  Gemeente Weststellingwerf startte 22 april met een preventieve bestrijdingsactie van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door ruim 4300 eikenbomen te besproeien met nematoden (minuscule wormpjes). De nematoden infecteren de rups waardoor die sterft. Het sproeien zorgt voor geluidsoverlast, maar hierdoor hebben we in de zomer zo min mogelijk last van de eikenprocessierups.

 • Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen

  (23-04-2021)
  Horeca Wolvega

  Vanaf 28 april 2021 om 12.00 uur mag de horeca weer open voor publiek. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, moeten veel horecagelegenheden hun terras ruimer opzetten. Horecaondernemers kunnen bij de gemeente een aanvraag doen om hun terras tijdelijk uit te breiden op gemeentegrond tot het einde van het terrassenseizoen (24 oktober 2021). Ondernemers die in 2020 toestemming voor terrasuitbreiding hebben ontvangen, hoeven bij een gelijkblijvende opzet niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel dienen zij bij de gemeente te melden dat zij dit jaar onder dezelfde voorwaarden hun terras uitbreiden.

 • Friesland presenteert plannen voor schone energie: RES

  (16-04-2021)
  Regionale Energiestrategie Fryslân

  Op vrijdag 16 april presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe Friesland de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken. “De RES 1.0 geeft handvatten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. 

 • Gedeputeerde Fokkinga bezoekt Lindewijk

  (16-04-2021)
  Gedeputeerde Fokkinga bezoekt Lindewijk

  De bewoners van woonwijk Lindewijk in Wolvega wisten het al. En de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga van o.a. wonen weet het nu ook. “Wat een mooie ruime wijk. Het is hier “noflik wenjen” (heerlijk wonen). Fokkinga sloot met deze woorden zijn bezoek aan de gemeente Weststellingwerf en in het bijzonder aan de Lindewijk in Wolvega af. Hij had graag gehoor gegeven aan de uitnodiging om met eigen ogen te zien hoe de (in verhouding) snelst groeiende gemeente van Friesland omgaat met de woningbehoefte.

 • Wat zijn de coronaregels tijdens de feestdagen in april en mei?

  (15-04-2021)
  Alleen samen krijgen we corona onder controle

  In april en mei zijn er diverse feest- en gedenkdagen, zoals de Ramadan, Koningsdag, Dodenherdenking, Hemelvaart en Pinksteren. De huidige coronamaatregelen gelden ook tijdens de komende feestdagen. Ontvang thuis niet meer dan 1 gast per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Je kunt deze dagen dus doorbrengen met mensen uit je eigen huishouden of met 1 iemand van buiten je eigen huishouden. Vier bijvoorbeeld dus met je eigen gezin Koningsdag live vanaf de bank of het Suikerfeest met maximaal één vriend of vriendin.

 • Deel je zorgen met burgemeester en wethouders

  (15-04-2021)
  Wethouder Mariska in gesprek met een inwoonster

  Het college wil de samenleving graag helpen om zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te komen. Met elkaar en voor elkaar. Burgemeester en wethouders hebben al diverse gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers.

 • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport kent subsidie toe voor Friese Preventieaanpak

  (14-04-2021)
  Friese Preventieaanpak

  Samen in beweging voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Friesland

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs subsidie toegekend aan de Friese Preventieaanpak: dé grootste samenwerking op preventie in Friesland die pleit voor een goede gezondheid en een gelukkig leven met gelijke kansen voor iedereen. Voor pasgeborenen en jongeren, maar ook ouders, opa’s en oma’s. Het inzetten op preventie ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’ betekent simpelweg meer gezonde jaren voor veel inwoners in Friesland.

 • Gemeente Weststellingwerf presenteert toekomstplannen centrum Wolvega

  (14-04-2021)
  Centrum Wolvega

  Gemeente Weststellingwerf werkt sinds de zomer van 2020 samen met ondernemers en inwoners aan een toekomstplan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. In deze zogenoemde centrumvisie staat hoe Wolvega-centrum eruit moet zien. Dinsdagavond 13 april werd de centrumvisie gepresenteerd aan ruim 80 ondernemers, inwoners en andere belangstellenden tijdens een online informatiebijeenkomst.

 • Deze zomer ook zwemles in zwembad De Steense

  (01-04-2021)
  de zwemonderwijzers kijken uit naar zwemlessen in de zomer

  In juli en augustus kunnen kinderen ook zwemles volgen in zwembad De Steense. Normaal gesproken is het zwembad in juli en augustus dicht. Nu het zwembad deze zomer open is, hoopt de gemeente Weststellingwerf een inhaalslag te kunnen maken voor het zwemveilig opgroeien van kinderen.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (30-03-2021)
  Bestrijden eikenprocessierups

  Gemeente Weststellingwerf start halverwege of eind april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door de eikenbomen te besproeien met nematoden (minuscule wormpjes). De nematoden infecteren de jonge rups, waardoor die sterft. De behandeling met nematoden is een biologische en natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden en niet schadelijk voor mens, dier en natuur. Met deze preventieve bestrijding haalt de gemeente gemiddeld 90% van de plaag bij de behandelde bomen weg. De overgebleven nesten worden vanaf juni verwijderd met een speciale stofzuiger.

 • Controle factuur eigen bijdrage voor WMO

  (08-10-2020)
  controle factuur eigen bijdrage

  Maak je gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan ontvang je binnenkort van het CAK een brief met daarin de rekening van jouw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar betaal je vanwege de coronacrisis geen eigen bijdrage voor de maanden april en mei.

 • Online zaken met de gemeente regelen

  (18-10-2019)
  Online verhuizing regelen

  De Gemeente Weststellingwerf biedt online dienstverlening aan. 

Archief