HOME  |  Actueel in Weststellingwerf

Actueel in Weststellingwerf

sfeerafbeelding
 • Voorlichting na brand

  (22-06-2018)

  Een kleine groep genodigden heeft donderdagavond 21 juni  de brandpreventiebijeenkomst  ‘Voorlichting na brand’ bijgewoond.  De bijeenkomst werd georganiseerd door de brandweer Fryslân en de gemeente naar aanleiding van de woningbrand op 21 mei aan de Hardewijk in Noordwolde.

 • Werkzaamheden Grindweg in Munnekeburen

  (22-06-2018)
 • Nieuwe groep vrijwilligers ontvangen Home-Start certificaat

  (22-06-2018)
  Vrijwilligersgroep Home Start

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 20 juni ontvingen 6 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus. Inmiddels zijn er 18 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland. Gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen zich hiervoor gratis aanmelden.

 • Burgemeester fietst Nationale Buitenspeeldag open

  (15-06-2018)
  burgemeester bakfiets

  Op woensdag 13 juni heeft burgemeester van de Nadort de Nationale Buitenspeeldag in Wolvega geopend door aan te komen fietsen op een speciale bakfiets, vol met sport- en spelmateriaal. Inwoners uit de Meulepolle organiseren de Buitenspeeldag samen met Timpaan Welzijn en het Buurtsportwerk.

 • Burgemeester opent Kringloopwinkel 'De Veurdele'

  (15-06-2018)

  Burgemeester André van de Nadort opende vrijdagmiddag de Kringloopwinkel ‘De Veurdele’ in Noordwolde. De kringloopwinkel is verhuisd van de Molenstraat naar de Hellingstraat, naast de brandweerkazerne.

  Op 10 april werd de nieuwe locatie in gebruik genomen en waarna de eerste klanten binnenkwamen. Aan de achterkant van het gebouw kunnen goederen worden ingebracht. Ook kunnen door vrijwilligers bruikbare spullen worden opgehaald.

  De openingstijden zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

  (Foto Lenus van der Broek)

 • Scholieren debatteren over groene speelruimte

  (08-06-2018)
  Wethouder Hoen heet de leerlingen welkom

  Veertien leerlingen van het Comprix College hielden donderdagmiddag een politiek debat in de raadzaal in het gemeentehuis in Wolvega. Raadsgriffier Janneke Kampinga wil het functioneren van de gemeenteraad en de politiek meer naar buiten brengen. De deelnemers zijn leerlingen van groep acht uit de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland en volgen één dag per week een talentenopleiding. Comprix is de onderwijsorganisatie voor openbaar basisonderwijs in de OWO gemeenten.

 • Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

  (07-06-2018)

  In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Weststellingwerf was één van de vijf onderzochte gemeenten waar ervaringsdeskundigen op pad gingen om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

 • Heb je vragen over de opvoeding en de drukte in je gezin?

  (07-06-2018)

  Krijg een steuntje in de rug van Home-Start
  Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Want, is de les van ons programma, als het met de ouders goed gaat, maken de kinderen een goede start in hun leven. Steuntje in de rug nodig? Laat van je horen!
   

 • Vlinderslag en Zuiderpark aangewezen als nieuwe alcoholverbodsgebieden

  (07-06-2018)

  Eind mei heeft het college van burgemeester en wethouders het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018 vastgesteld. Hierin zijn de Vlinderslag, de omgeving  van het Van der Valk hotel en het Zuiderpark in Wolvega als nieuwe gebieden aangewezen waar een alcoholverbod geldt. Sinds 1999 geldt al een alcoholverbod voor de gebieden centrum Wolvega, algemene begraafplaats Wolvega en Wolvega-Zuid, gebied begrensd tussen Lycklamaweg, Drafsportlaan en de spoorlijn in Wolvega, recreatiegebied Spokeplas in Noordwolde en het centrumgebied Noordwolde.  

 • Vijf nieuwe Nederlanders in Weststellingwerf

  (07-06-2018)

  Op 7 juni heeft burgemeester André van de Nadort aan vier nieuwe Nederlanders de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap overhandigd. Ook kreeg één nieuwe Nederlander de bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap.

 • Weststellingwerf krijgt als eerste Friese gemeente het landelijke keurmerk Meldcode

  (06-06-2018)
  keurmerk meldcode

  De gemeente vindt het belangrijk om signalen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld in een vroeg stadium te signaleren. Daarvoor wordt een meldcode gebruikt dat houvast biedt bij het zetten van de juiste stappen om het geweld te stoppen. Weststellingwerf kreeg vandaag, als eerste Friese gemeente, het keurmerk Meldcode uitgereikt door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

 • Rijbewijs vanaf 26 mei 2018 geschikt voor inloggen met DigiD

  (06-06-2018)
  Rijbewijs met inlogfunctionaliteit (inlog)

  Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.

 • Burgemeester hijst eerste vlag 'Wolvega 800 jaar' in top

  (06-06-2018)
  Burgemeester hijst vlag Wolvega 800 jaar in top

  Wolvega bestaat dit jaar 800 jaar. De oudste bron waarin het dorp wordt genoemd, stamt uit 1218. Burgemeester André van de Nadort nam woensdagochtend de eerste vlag in ontvangst van de organisatie die festiviteiten organiseert rond dit jubileum.

 • Voorlichting na brand op 21 juni in ’t Buurthuus

  (06-06-2018)

  Op donderdagavond 21 juni houden gemeente Weststellingwerf en Brandweer Fryslân een brandpreventiebijeenkomst ‘Voorlichting na brand´. Aanleiding hiervoor is een brand op 21 mei 2018 in een woning aan de Hardewijk in Noordwolde. De bijeenkomst vindt plaats in ´t Buurthuus in Noordwolde.

 • Hulp nodig bij uw papier- en invulwerk? De Papierwinkel helpt!

  (04-06-2018)

  Krijgt u een brief, maar begrijpt u niet wat er staat? Wilt u kwijtschelding aanvragen voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen?

 • Algemene commissievergadering van 18 juni vervalt

  (04-06-2018)

  De algemene commissievergadering van 18 juni 2018 komt te vervallen.

 • Portefeuilleverdeling nieuw college

  (01-06-2018)

  Gisteravond zijn de nieuwe wethouders Jack Jongebloed, Roelof Theun Hoen, Hanneke Zonderland en Mariska Rikkers benoemd en beëdigd. Waar gaan zij zich mee bezighouden?

 • Beleidsregels aanpak heling vastgesteld

  (01-06-2018)

  Donderdag 31 mei is de beleidsregel aanpak heling inwerking getreden. In de beleidsregel is te lezen hoe de gemeente de regels over het Digitaal Opkopers Register (DOR) handhaaft. Handelaren in tweedehands goederen in Weststellingwerf zijn verplicht om hun koopwaar te registreren in het DOR.

 • Opening natuurgebied Wolvega en nieuw 'Roodbaardpad'

  (01-06-2018)

  De inrichting van het natuurgebied ten zuiden van Wolvega is klaar. Vrijdag 1 juni openden de samenwerkende partijen al puzzelend het gebied en onthulden de winnaars de naam van het nieuwe wandelpad: het 'Roodbaardpad'. ’s Middags was er nog een open middag voor de mensen uit Wolvega en omgeving.

 • Weststellingwerf heeft nieuw bestuur

  (31-05-2018)
  Nieuw college Weststellingwerf

  In een extra raadsvergadering zijn vanavond de nieuwe wethouders, raadsleden en duo-commissieleden benoemd en geïnstalleerd. Daarmee is zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf compleet en start de bestuursperiode 2018-2022.

 • Onderzoek naar mobiele bereikbaarheid Weststellingwerf

  (29-05-2018)
  Infographic mobiele dekking en bereikbaarheid in Weststellingwerf en tips om je dekking te verbeteren

  In de gemeente Weststellingwerf is de mobiele dekking buitenshuis over het algemeen goed. Dat is de conclusie van Agentschap Telecom naar aanleiding van het onderzoek naar mobiele dekking en bereikbaarheid in deze gemeente.

 • Raadsvergadering op 31 mei 2018

  (29-05-2018)

  Donderdagavond 31 mei 2018 bent u van harte welkom bij de extra raadsvergadering. Het wordt een bijzondere vergadering, omdat in deze vergadering de wethouders, nieuwe raadsleden en duo-commissieleden worden geïnstalleerd.

 • Veilig zwemmen in Weststellingwerfs natuurwater

  (25-05-2018)

  Het is mooi weer en dat nodigt uit om te gaan zwemmen in open water. Iedereen wil graag zwemmen in schoon water. Sommige plaatsen zijn daarvoor meer geschikt dan andere. In Fryslân zijn ruim 50 officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd in de periode 1 mei tot 1 oktober.

 • VVD, CDA en WB sluiten coalitieakkoord voor Weststellingwerf

  (25-05-2018)
  Coalitieakkoord

  'Samen werken, gewoon doen'

  VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben in het coalitieakkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ hun ambities voor Weststellingwerf voor de komende vier jaar beschreven. Daadkracht, Netwerk en Ambitie – kortweg DNA - vormt de rode draad van het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. De coalitiepartijen kiezen voor een open, benaderbare en laagdrempelige bestuursstijl, dichtbij de samenleving. Dit betekent dat initiatieven de ruimte krijgen en dat de eigen kracht van dorpen en wijken gekoesterd wordt.

 • Met huishoudboekje op orde nieuwe bestuursperiode in

  (18-05-2018)
  Gemeentehuis, foto Nadine de Ruiter fotografie

  Weststellingwerf houdt €  800.000,- over

  Vandaag biedt het college van B&W van de gemeente  Weststellingwerf de Jaarstukken 2017 aan de raad aan. Hierin legt het college verantwoording af over het laatste boekjaar van de bestuursperiode 2014-2018. Wethouder Financiën Jack Jongebloed: “Wij zijn erg tevreden met de behaalde resultaten uit het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Vitaal en Verbindend - Iedereen telt mee in Weststellingwerf’. We hebben binnen het beschikbare budget succesvol gewerkt aan onder meer stabiele woonlasten, verlaging van de schulden en uitvoering van onze ambities.”

  Ondanks een incidenteel tekort binnen het Sociaal domein sloot Weststellingwerf 2017 af met een positief rekeningresultaat van bijna € 800.000,-.

 • Vernieuwing fietspad langs de Linde gestart

  (09-05-2018)
  Werkzaamheden fietspad langs de Linde

  Deze week is gestart met de werkzaamheden om het fietspad langs de Linde te verbeteren. Het fietspad wordt vernieuwd en verbreed. Eerst wordt het Stroomkantpad aangepakt. Dit is het deel vanaf de Steenwijkerweg tot aan de Sasweg. Dit deel van het fietspad is sinds deze week tot aan medio juli niet toegankelijk, maar er is een omleidingsroute. Fietsers kunnen via de Nijksweg naar de Sasbrug fietsen en daar hun route langs de Linde vervolgen.

 • Buurtbemiddeling Weststellingwerf zoekt vrijwilligers

  (30-04-2018)
  Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers (flyer)

  Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Een kleine ergernis kan, als er niets uitgesproken wordt, uitgroeien tot een conflict.

 • Noordwolde zet rotan in de etalage

  (26-04-2018)

  In de komende weken wordt er een Rotan Route gerealiseerd in de winkelstraat in Noordwolde. Zo’n 30 ondernemers stellen hun etalage beschikbaar voor rotan objecten van het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.

 • Nederlands leer je het snelst op de werkvloer

  (17-04-2018)

  Succesvolle stage nieuwkomer Raghda bij woningcorporatie Accolade

  In oktober 2017 namen 16 nieuwkomers deel aan de VIP-training (Vluchtelingen Investeren In Participeren) in Wolvega. Met een eigen vrijwillige arbeidscoach leerden zij de lokale arbeidsmarkt kennen. Burgemeester Van de Nadort was arbeidscoach voor de 31-jarige Raghda Kaskeen uit Syrië. Zij loopt inmiddels stage bij woningcorporatie Accolade in Heerenveen. We namen een kijkje bij Accolade om te zien hoe het met haar gaat.

 • Extra aandacht van werkgevers voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt

  (04-04-2018)

  Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maken steeds vaker deel uit van het personeelsbestand van bedrijven in Weststellingwerf. Het bieden van arbeidsplaatsen aan deze doelgroep is onderdeel van de Banenafspraak en inmiddels bij steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen vanzelfsprekend. Op donderdag 29 maart zette Dienst in Bedrijf daarom zo'n 10 werkgevers die zich enthousiast inzetten op het gebied van inclusief ondernemen in het zonnetje.

 • Onderzoek minimaregelingen en schuldhulpverlening

  (04-04-2018)

  De gemeente laat binnenkort een onderzoek doen naar minimaregelingen en schuldhulpverlening. In april versturen we naar 500 inwoners een vragenlijst.

 • Goede vrijdag en Paasmaandag is het gemeentehuis gesloten

  (26-03-2018)

  Het gemeentehuis en afvalbrengstation zijn gesloten op de volgende dagen:

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (23-03-2018)

  In totaal zijn er woensdag 11.286 geldige stemmen uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezing.
  95 personen stemden blanco en 46 stemmen waren ongeldig.
  Het opkomstpercentage was hoger dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Toen kwam 53,68% van de kiesgerechtigde inwoners stemmen. Dit jaar was dat 55,08%.

 • Uitslag raadgevend referendum in Weststellingwerf

  (22-03-2018)

  De uitslag van het raadgevend referendum in Weststellingwerf is bekend.

 • 24 april bijeenkomst NIX18 voor alcoholverstrekkers

  (19-03-2018)

  Op dinsdag 24 april van 17.30 – 21.00 nodigen we alle alcoholverstrekkers in de gemeente uit voor de bijeenkomst ‘terugdringen alcoholverstrekking minderjarigen’ om ervaringen uit te wisselen over NIX18.

 • Aanvragen van een schuldregeling bij de gemeente

  (08-03-2018)

  Het aanvragen van een schuldregeling kan voor inwoners van de gemeente Weststellingwerf niet meer rechtstreeks bij de Kredietbank Nederland. U kunt daarvoor terecht bij het gebiedsteam van de gemeente.

 • Voorbereidende werkzaamheden Stationsweg

  (01-03-2018)

  In de loop van dit jaar worden de Stationsweg en het stationsgebied in Wolvega opnieuw ingericht. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten deze week.

  Langs de Stationsweg wordt een aantal bomen gekapt. Naar verwachting start Aannemerij & bomenrooierij P. Veenstra uit Nijensleek hier vrijdag mee. De kapwerkzaamheden zullen één tot twee dagen duren. Tijdens het kappen, staat er een grote kraan op de Stationsweg, waardoor het verkeer af en toe misschien even moet wachten.

 • Bent u gescheiden en heeft u kinderen?

  (28-02-2018)

  Kies voor een spel- en praatgroep en help uw kind!

  Als ouder wilt u niet dat uw kind last heeft van uw scheiding. Want kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt hen. Bij de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) leren kinderen de scheiding te begrijpen en een plekje te geven.

 • Eerste fase aanpak fietspad langs de Linde dit jaar van start

  (16-02-2018)

  In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. De voorbereidingen voor dit project zijn inmiddels zover gevorderd, dat er zicht is op concrete uitvoering in de eerste fase: het gedeelte vanaf de Steenwijkerweg tot aan de Driewegsluis.

 • College B&W: nieuwbouw geen optie voor toekomstige schoollocatie Steggerda-De Blesse

  (13-02-2018)

  Schoolbestuur Comprix heeft de gemeenteraad meegedeeld dat het besluit tot fusie van de openbare basisscholen Triangel in Steggerda en Dorpsschool De Blesse wordt uitgesteld. In de verklaring van Comprix wordt aangegeven dat een nieuw gebouw wenselijk is. Burgemeester en wethouders hebben -als reactie op uitstel van de fusie- de schoolbesturen Comprix en Catent laten weten dat nieuwbouw wat hen betreft niet aan de orde is.

Archief