Je blijft de komende jaren een vast bedrag betalen voor de verwerking van je restafval. Vanaf 2026 of 2027 ga je betalen voor elke kilo restafval die je aanbiedt, naast een vast tarief. Dit systeem heet diftar.

Wat is het plan?

In 2025 gaan de afvalinzamelwagens de grijze containers met restafval wegen. Zo krijgen inwoners inzicht in de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. En kan de gemeente het diftar-systeem alvast testen. Vanaf 2026 of 2027 gaat de gemeente diftar invoeren. Dan betaal je een vast tarief én voor elke kilo restafval.

Waarom wil de gemeente diftar invoeren?

Diftar helpt om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dat is nodig omdat nog veel restafval wordt verbrand. Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu. Daarnaast blijven de kosten voor het verbranden maar stijgen door de verbrandingsbelasting. Als de gemeente geen maatregelen tegen de hoeveelheid restafval neemt, wordt het verwerken van afval duurder voor iedereen.

Restafval bestaat nu nog voor een groot deel uit herbruikbare grondstoffen. Zoals etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Dit hoort daar niet thuis. Door deze grondstoffen beter te scheiden, vermindert de hoeveelheid restafval. Met diftar stimuleert de gemeente inwoners om dit te doen. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder je betaalt.

Waarom is het plan voor diftar uitgesteld?

Diftar zou al eerder worden ingevoerd. De gemeente heeft besloten om dit uit te stellen totdat er nieuwe afvalinzamelwagens zijn gekocht. Dat geeft inwoners ook de tijd om te wennen en te leren afval beter te scheiden en te verminderen.

Klik hier voor meer informatie over diftar.

Digitale nieuwsbrief

Weststellingwerf verspreidt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. 

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief