De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie van de overheid. Deze wet vervangt vanaf 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Op grond van de Wet open overheid hebben mensen toegang tot veel informatie van het Rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, behalve wanneer de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden. Zo kunnen mensen meer inzicht krijgen in wat de overheid doet en beter meedoen aan democratie en besluitvorming.

Woo-verzoek

Iedereen kan een verzoek doen om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken: het Woo-verzoek. De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. In artikel 5.1 en 5.2 van de Woo staat wanneer bepaalde informatie niet wordt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer de informatie de veiligheid van de Staat in gevaar brengt of als het gaat om vertrouwelijke bedrijfs- of persoonsgegevens. Of wanneer de informatie de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de beveiliging van personen en bedrijven in gevaar brengt.

Indienen van een Woo-verzoek

Hoewel je een Woo-verzoek ook mondeling kunt indienen, kun je dat het beste doen:

Gemeente Weststellingwerf
College van burgemeester en wethouders
Postbus 60
8470AB Wolvega
o.v.v. Woo-verzoek

Welke informatie is al openbaar?

Voor welke informatie is geen Woo-verzoek nodig? 

De Woo is niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen. Heb je een vraag, neem dan contact met ons op. Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

De behandeling van je Woo-verzoek

Het kan zijn dat de medewerker die zich bezig houdt met het onderwerp van je Woo-verzoek contact met je opneemt om het Woo-verzoek met je te bespreken. Ook kan het zijn dat je wordt gevraagd om je verzoek duidelijker te maken.

Wanneer krijg je antwoord? 

Je moet binnen vier weken antwoord krijgen op je Woo-verzoek. Die periode kan met twee weken worden verlengd als het gaat om veel informatie of een ingewikkeld verzoek. Daar ontvang je dan bericht van. De periode kan ook worden verlengd als de gevraagde informatie gaat over personen of bedrijven van buiten de gemeente. Zij mogen dan eerst hun mening (zienswijze) geven over het verzoek. Daar ontvang je dan ook bericht van.

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek kost niets, wanneer je de gevraagde informatie digitaal wilt ontvangen. Wanneer je de gevraagde informatie op papier wilt krijgen, dan kan het zijn dat je de kosten voor het maken van kopieën moet betalen. Je krijgt hier dan van te voren bericht over.

Meer informatie over de Woo

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de Wet open overheid en het indienen van een Woo-verzoek.