De inkoop van producten in het Sociaal Domein gaat in hoofdzaak om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo. In een aantal gevallen hanteert de gemeente een zogenaamde Openhouse procedure. Nieuwe aanbieders van zorg kunnen op ieder moment in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van zorg indien zij aan de gestelde voorwaarden en tarieven kunnen voldoen.

Inkoop Wmo

De aanbesteding voor Wmo-ondersteuning in de OWO-gemeenten vindt plaats via TenderNed.

Re-integratie

Bij Re-integratietrajecten is een Openhouse procedure van toepassing. Nieuwe aanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan.