Als je vindt dat je niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kun je een klacht indienen bij de gemeente. Je kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op jouw vragen.

Wat moet ik doen?

  • Je dient jouw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom je de klacht indient.
  • De gemeente kan je vragen langs te komen om jouw klacht te bespreken.