De gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat klachten van inwoners goed geregistreerd en afgehandeld worden. De gegevens uit de klachtenregistratie zijn voor ons als gemeente belangrijk om onze kwaliteit te beoordelen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede die mondelijk of schriftelijk ingediend kan worden. Het kan gaan over één of meerdere aspecten van uitgevoerde of uit te voeren diensten, werkzaamheden, activiteiten, zaken en contacten door een zorgaanbieder. Of om een uiting van ongenoegen over geleverde ondersteuning of de houding en het gedrag van de gemeente.

Goed werkend klachtrecht

Met de invoering van de nieuwe Wmo 2015 is de gemeente Weststellingwerf verantwoordelijk voor een goed werkend klachtrecht binnen de uitvoerende organisaties zodat jouw klachten over een aanbieder snel en zorgvuldig worden afgehandeld. Daarvoor kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de aanbieder. Deze regelingen zijn te vinden op de website van de aanbieders.

Ook klachten over gedragingen van ambtenaren (en bestuurders) in het kader van de nieuwe Wmo 2015, bijvoorbeeld tijdens "het gesprek" en bij de behandeling van een aanvraag, vallen onder de klachtenregeling van de gemeente. Verder verandert er niets.

De aanbieders zijn op basis van overeenkomsten met de gemeenten verplicht tot het hebben en inzetten van een klachtenregeling.

Resultaat klachtenprocedure en afhandeling van klachten

Het resultaat van de klachtenprocedure- en afhandeling is dat:

  1. Klachten snel en adequaat zijn opgelost en afgehandeld.
  2. De cliënt zich begrepen voelt, serieus genomen en persoonlijk behandeld.
  3. De klachten van de cliënt naar oordeel van de gemeente, door aanbieder correct en tijdig zijn afgehandeld en bestaan deze niet meer.
  4. De cliënt tevreden is met de gang van zaken en de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

Heb je een klacht?

Wil je een klacht tegen de gemeente Weststellingwerf indienen? Lees dan de informatie over het indienen van een klacht.

Voor een klacht over jouw zorg kun je terecht op de website van jouw zorgaanbieder of jouw hulp of/persoonlijk ondersteuner.