Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als je wilt, kun je je kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. Je doet jouw verzoek tot registratie bij de gemeente waar je woont. 

Met deze registratie is jouw levenloos geboren kind zichtbaar voor jou via MijnOverheid.nl(externe link) en op een uittreksel van de BRP. 

Binnen vier weken nadat je je verzoek hebt ingediend, krijg je een reactie van de gemeente.

Formulier levenloos geboren kind registeren

Hoe werkt het?

  • Je kunt het verzoek doen als je op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
  • Het maakt niet uit wanneer jouw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd.
  • Je kunt jouw kindje alleen voor jezelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kun je dit niet namens de andere ouder doen.

Wat moet ik doen?

  • Je doet een verzoek aan de gemeente waar je woont.
  • Om jouw kindje te kunnen registreren, is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Als je niet zo’n akte hebt, kun je die alsnog laten opmaken in de gemeente waar jouw kind is geboren.
  • Het kan voorkomen dat de namen van jouw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geef je de namen door bij jouw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Wat moet ik meenemen?

  • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Jouw kind is in het buitenland geboren

Als het kind in het buitenland is geboren, kan dit kind ook geregistreerd worden op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Wel dient de verzoekende ouder op het moment van de geboorte in Nederland ingezetene te zijn (geweest).

Als je na de geboorte van jouw kind naar het buitenland bent verhuisd, doe je je verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar je stond ingeschreven.

Aanvullende informatie

  • Naast jezelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over jouw levenloos geboren kind.
  • Als je na de geboorte van jouw kind naar het buitenland bent verhuisd, doe je je verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar je stond ingeschreven.