Erkenning kind na de geboorte

Je kunt juridisch ouder worden door jouw kind te erkennen. Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Je krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Erkenning niet nodig

Je hoeft jouw kind niet te erkennen als je automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als je de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet je dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doe je dit niet? Dan kun je juridisch ouder worden door jouw kind te erkennen.

Wat moet ik doen?

Je kunt jouw kind erkennen tijdens de openingstijden van het Publiekscentrum.

Online afspraak maken

Je kunt jouw kind na de geboorte op twee momenten erkennen:

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • Je doet binnen drie dagen aangifte van de geboorte van jouw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kun je geen aangifte doen.
 • Dit doe je bij de gemeente waar jouw kind is geboren.
 • Je kunt jouw kind dan meteen erkennen.

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, heb je schriftelijke toestemming van haar nodig om jouw kind te erkennen.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Je gaat samen met de moeder naar de gemeente om jouw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als je van beiden geen toestemming krijgt, kun je de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische ouder bent van jouw kind.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 16 jaar of ouder is, ga je samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Wat moet ik meenemen?

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar je de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorte-akte mee.

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Jouw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Jouw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • Schriftelijke toestemming van het kind;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Wanneer kun jouw kind erkennen

Je kunt jouw kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kun je je kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Jouw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als jouw kind twee ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als je onder curatele staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter.
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kun je het kind niet erkennen.
 • Je kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als je de biologische vader bent, kun je de erkenning later niet ongedaan maken.

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van jouw eerste kind kun je kiezen welke achternaam het krijgt. Meer informatie over achternaam kind kiezen kun je hier vinden. 

Ouderlijk gezag

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Meer informatie over ouderlijk gezag kun je hier vinden.