Opvang statushouders

Gemeente Weststellingwerf gaat op verschillende plekken in de gemeente woonruimte voor statushouders realiseren. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

Wat is een statushouder?

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zij hebben een legitieme reden om niet terug te gaan naar het land waar zij geboren zijn. Een statushouder heeft recht op woonruimte. Een statushouder krijgt een woning in een gemeente en gaat starten met de inburgering. Daar leren zij over de normen en waarden in Nederland, maar krijgen zij ook Nederlandse taal en starten zij met werken.

Waarom biedt de gemeente woonruimte aan statushouders?

Asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland raken vol. Dit komt onder andere doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning. De landelijke overheid bepaalt voor hoeveel statushouders elke gemeente een woonplek moet bieden. Ook Weststellingwerf heeft statushouders toegewezen gekregen. Zij wachten nu in een AZC totdat er een woning voor hen in Weststellingwerf beschikbaar is. Gemeente Weststellingwerf heeft op dit moment een achterstand in het huisvesten van statushouders.

Nieuws