Opvang Van der Valk Wolvega

In Van der Valk hotel worden 19 statushouders tijdelijk opgevangen. Het COA heeft een verzoek gedaan aan Van der Valk om 15 kamers beschikbaar te stellen.

Statushouders hebben een vergunning gekregen om in Nederland te mogen blijven. De mensen die naar Van der Valk komen zijn gekoppeld met onze gemeente. Dit betekent dat zij na het tijdelijke verblijf in het hotel doorstromen naar woningen in Weststellingwerf. 

Waarom worden de statushouders bij Van der Valk opgevangen?

De asielzoekerscentra zitten overvol. Om de druk op de opvanglocaties te verminderen, heeft COA het verzoek bij Van der Valk gedaan om statushouders tijdelijk te huisvesten. Deze mensen zijn al gekoppeld aan onze gemeente.

Wie komen er naar Van der Valk?

De mensen die hier komen, hebben de hele asielprocedure doorlopen. Dit betekent dat ze een vergunning hebben om in Nederland te wonen en te werken.

Er komen 19 personen uit de landen Ethiopië, Eritrea, Syrië en Jemen.  

Hoe lang blijven ze in Van der Valk?

In eerste instantie zijn ze 6 maanden bij Van der Valk. Daarna stromen ze door naar woningen in de gemeente.

Blijven deze mensen in de gemeente wonen?

Ja, al deze mensen zijn gekoppeld aan Weststellingwerf en zijn inwoners van onze gemeente.

Stromen deze mensen door naar toekomstige opvanglocatie aan de Hoofdweg in Wolvega?

Dat is een mogelijkheid. We kijken goed naar de samenstelling van een gezin en of dit op de Hoofdweg past. Anders kijken we naar andere huisvesting in de gemeente.

Is er beveiliging in het hotel?

Van der Valk heeft al standaard beveiliging. Alleen als er aanleiding voor is, zetten we extra beveiliging in.  

Nieuws