Dit is de officiële website van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, stuur ons dan een e-mail.  

Privacy

De gemeente Weststellingwerf onderschrijft uw recht op privacy en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen. Dit privacybeleid geldt op alle pagina's op www.weststellingwerf.nl. Ons privacybeleid geldt niet voor pagina's van andere organisaties die linken naar onze website. Zij voeren misschien een ander privacybeleid.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u die vrijwillig aan ons geeft via een formulier, e-mail, telefoon of papieren post. Alle gegevens die u ons zelf geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Op internet gegenereerde gegevens delen wij niet met anderen.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe wij omgaan met cookies en wat u kunt doen als u vragen heeft of een klacht wilt indienen. 

De gemeente heeft een Strategisch beleid Informatieveiligheid en privacy vastgesteld. In dit document kunt u de hoofdlijnen van dit beleid lezen.” 

Auteursrecht

Deze website is de officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse gemeente Weststellingwerf op internet. De site valt onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf. De informatie, teksten en afbeeldingen op deze site, vallen onder het auteursrecht van de gemeente Weststellingwerf.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen, zonder de toestemming van de fotografen. Mocht er een afbeelding op de website staan met verkeerde rechten, meldt dit dan communicatie@weststellingwerf.nl.

E-mail

U kunt ons een e-mail sturen via info@weststellingwerf.nl. U krijgt een automatische ontvangstbevestiging.

Hoe behandelen wij uw e-mail?

E-mails behandelen wij op dezelfde manier als papieren post. Wij registreren uw e-mail  en sturen die door naar een medewerker die uw e-mail gaat behandelen. Binnen vijf werkdagen e-mailen wij u een persoonlijke ontvangstbevestiging. Hierin staat welke afdeling uw e-mail behandelt, welk kenmerk uw e-mail heeft gekregen en wanneer u een reactie krijgt. In ons kwaliteitshandvest staat wat u van onze dienstverlening kunt verwachten.

Waarover kunt u niet met ons mailen?

Via e-mail kunt u geen vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie aanvragen. Ook kunt u geen bezwaren, zienswijzen, klachten of een Wob-verzoek via e-mail bij ons indienen. Dat kan alleen per brief. Zorg ervoor dat u de brief ondertekent en voorziet van uw naam, adres en telefoonnummer.

Verschillende diensten en producten kunt u via de website aanvragen Op reclameboodschappen via e-mail reageren wij niet.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door de SIMgroep uit Rotterdam (simgroep.nl) en de gemeente Weststellingwerf. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de website, dan kunt u contact opnemen met de webmaster. Telefoon: 140561 of via e-mail:info@weststellingwerf.nl.